Bruksområder

Jordbruk med presisjon

Høyere nøyaktighet for bedre produksjon.

Bygg og anlegg

Økt effektivitet gjennom GNSS-digitalisering.

GIS

En ny måte å lagre og håndtere GIS-data på.

Maskinstyring

Mer nøyaktig posisjonering for høyere effektivitet.

Landmåling

Nettilkoblet landmåling for økt produktivitet.