Jordbruk med presisjon

Bruke presise jordbruksteknikker i landbruket med HxGN SmartNet

HxGN SmartNet - Jordbruk med presisjon

Gårdbrukere vet alt om lange arbeidsdager med tungt arbeid. Med veiledning fra HxGN SmartNet blir dette arbeidet mer nøyaktig og mindre trettende.

 

 

Hos oss er jorden myk, og GPS er en god forsikring for å passe på at vi kjører i samme hjulspor under pløying, planting, sprøyting og fôrhøsting."

Skip Hardie fra Lansing, New York, USA

 

 

Tjenester


Nøyaktighet innen jordbruk gir bedre ytelse og bedre kontroll over produksjonskostnadene. Med tilknyttede sensorer installert på landbruksmaskiner og GNSS-teknologi kan man når som helst se nøyaktig hvor traktoren befinner seg, og dermed oppnå mindre kjøreskader og høyere produktivitet.

Tilgjengelighet


HxGN SmartNet gir enklere tilgang til presisjon innen landbruket. Med et abonnement på SmartNet trenger du ikke å investere i egne RTK-basestasjoner, slik at investeringsbehovet nesten halveres.

Se våre lokale tjenester >

Hvordan fungerer det?


Med nettverksbasert RTK-korrigering fra SmartNet er kommunikasjonsrekkevidden ikke begrenset av kommunikasjonsenheten.

Intelligens


Servicestøtteteamet for HxGN SmartNet samarbeider tett med  utviklingsteamet, og har inngående teknisk kunnskap om GNSS-service og -støtte.

Ønsker du å lære mer? Vi svarer på dine spørsmål.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet er GNSS korreksjonsdata tjeneste bygd på det største referanse stasjon nettverket i verden.