Πώς λειτουργεί

Ξεκλειδώστε τη δύναμη της GNSS συσκευής σας

HxGN SmartNet - Υπηρεσίες δορυφορικού εντοπισμού θέσης - Πώς λειτουργεί

Οι χρήστες GNSS μπορούν να απλοποιήσουν τις ροές εργασίας τους για να φτάσουν σε μια ακριβή τοποθεσία υποκαθιστώντας τους μεμονωμένους σταθμούς αναφοράς για τα τοπικά δίκτυα RTK. Πολλά προβλήματα, όπως η περιορισμένη διαθεσιμότητα και τα θέματα επικοινωνίας, επιλύονται και αυξάνεται η παραγωγικότητα.

Η ανάγκη ακρίβειας για τον κλάδο της τοπογραφίας και οι απαιτήσεις για μέγιστη διαθεσιμότητα στην καθοδήγηση μηχανημάτων και τη γεωργία αποτελούν τους κύριους κινητήριους μοχλούς για την καινοτομία.

Σήμερα, το HxGN SmartNet έχει τελειοποιήσει  αυτή την καινοτομία. Λαμβάνετε δεδομένα διόρθωσης υψηλής ακρίβειας σε ανοιχτό τυποποιημένο μορφότυπο (RTCM) συνδέοντας απλά οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα GNSS μέσω του διαδικτύου κινητής τηλεφωνίας.  Αυτά τα δεδομένα διόρθωσης χρησιμοποιούνται στη συσκευή GNSS για να βελτιώσουν την αυτόνομη θέση της σε ακρίβεια εκατοστού. Αυτή η ακριβής θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σε εφαρμογές συσκευών, περιουσιακών στοιχείων και μηχανημάτων. Η αξία της εφαρμογής βελτιώνεται στη συσκευή ή ακόμα και στο cloud.

Το HxGN SmartNet παρέχει τη μέγιστη ακρίβεια από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα RTK όπου οι συσκευές GNSS έχουν κάλυψη υπηρεσίας. Το δίκτυο υποστηρίζει επίσης το ανοιχτό πρότυπο RTCM. Τα πλεονεκτήματα υπερβαίνουν σαφώς την παλιά και περίπλοκη διαδικασία εγκατάστασης και συντήρησης του σταθμού αναφοράς.

Ξεκλειδώστε τη δύναμη της GNSS συσκευής σας.

 

 

«Το HxGN SmartNet είναι γρήγορο και εύκολο και μας κάνει πιο παραγωγικούς.»

Micah Sawyer, Chase Excavating