Hur fungerar tjänsten?

Precision du kan lita på

HxGN SmartNet - Satellite Positioning Services - How it works

"HxGN SmartNet är snabbt och enkelt och gör oss mer produktiva."

Micah Sawyer, Chase Excavating

 

Med HxGN SmartNet kan GNSS-användare med hjälp av lokala RTK-nätverk öka produktiviteten och undvika vanliga problem som begränsad tillgänglighet och avbrott i kommunikationen.
HxGN SmartNet: Precision du kan lita på

  • GNSS-satelliter sänder ut signaler till referensstationer och GNSS-enheter runtom hela världen.
  • Referensstationerna skickar vidare GNSS-datan till HxGN SmartNet-servrar, som också tar emot ungefärliga positioneringsdata för GNSS-enheter.
  • Sedan bearbetas all data och HxGN SmartNet skickar tillbaka RTK-korrigeringar till GNSS-enheterna via mobilt internet.
  • De korrigerade positionerna är beräknade med centimeternoggrannhet för att säkerställa att HxGN SmartNet-användarna alltid har tillgång till pålitliga och precisa data.

Med hjälp av vår teknik kan ambitiösa integratörer utveckla nya produkter och tillämpningar för mätning, jordbruk med hög precision, anläggning, maskinstyrning och GIS-system med inbyggd centimeternoggrannhet..

HxGN SmartNet uppfyller även de allra högsta kraven på precision och tillgänglighet. Användarna får exakta korrigeringsdata i ett öppet format (RTCM) genom att helt enkelt koppla samman GNSS-enheter via mobilt internet. Korrigeringsdatan används på GNSS-enheten för att förstärka dess autonoma position med centimeternoggrannhet. Denna precisa position kan sedan användas i applikationsprogram i enheter, tillgångar och maskiner. Applikationens värde ökar, oavsett om den används på en enhet eller i molnet.

HxGN SmartNet levererar maximal precision för alla RTK-kompatibla enheter där det finns GNSS-täckning. Nätverket stödjer också den öppna RTCM-standarden. Den nya lösningen erbjuder betydligt bättre och enklare funktioner jämfört med den gamla, komplicerade processen med installation och underhåll av referensstationer.

Frigör potentialen i din GNSS-enhet.

Användare med GNSS-mottagare för flera konstellationer som kan spåra både Galileo- och BeiDou-satelliter. GPS och GLONASS har dessutom stor nytta av HxGN SmartNets korrigeringar från alla tillgängliga konstellationer. Vi tillhandahåller också konfigurationsguider för användare av hårdvara från Leica Geosystems som vill få tillgång till dessa signaler.Varför HxGN SmartNet

En exakt positioneringstjänst som skapar nya möjligheter.