Hur fungerar tjänsten?

Frigör kraften i din GNSS-enhet

HxGN SmartNet - Satellite Positioning Services - How it works

GNSS-användare kan förenkla sina arbetsflöden för att få exakta positioner genom att ersätta enskilda referensstationer med lett RTK-nätverk. Produktiviteten ökar, och många problem som till exempel begränsad tillgänglighet och dålig kommunikation blir ett minne blott.

Behovet av precision inom mätindustrin och behovet av maximal tillgänglighet för maskinstyrning och jordbruk har varit de huvudsakliga drivkrafterna bakom innovationen.

Idag har den innovativa tjänsten fulländats genom HxGN SmartNet. Få korrigeringsdata med hög precision i ett öppet format (RTCM) genom att helt enkelt koppla samman GNSS-enheter via mobilt internet.  Korrektionsdatan används på GNSS-enheten för att få en precisa position. Denna precisa position kan sedan användas i applikationsprogram i enheter och maskiner. Applikationens användnings område ökar, oavsett om den används på en enhet eller i molnet.

HxGN SmartNet levererar maximal precision för alla RTK-kompatibla enheter där det finns GNSS-täckning. Nätverket stödjer också den öppna RTCM-standarden. Den nya lösningen erbjuder betydligt bättre och enklare funktioner jämfört med den gamla, komplicerade processen med installation och underhåll av referensstationer.

Frigör potentialen i din GNSS-enhet.

 

 

"HxGN SmartNet är snabbt och enkelt och gör oss mer produktiva."

Micah Sawyer, Chase Excavating

 

 

Find out how HxGN SmartNet works.

Varför HxGN SmartNet

En exakt positioneringstjänst som skapar nya möjligheter.

Vill du veta mer? Vi finns här för att svara på dina frågor.