Usługi HxGN SmartNet: Standard Network RTK i pobieranie danych RINEX

Platforma HxGN SmartNet przekształca największą na świecie sieć stacji referencyjnych w system usług poprawek obejmujący poprawki w standardzie Network RTK na potrzeby korekt w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu GNSS oraz dane RINEX do post-processingu.

Dokładność i dostępność

 

W platformie HxGN SmartNet dokładność i dostępność zostały perfekcyjnie dopracowane. Dzięki usługom SmartNet Network RTK, nasi użytkownicy odbierają dane korekcyjne o wysokiej precyzji w otwartym formacie (RTCM), po prostu podłączając dowolny odbiornik GNSS przez internet mobilny.

 

Nasz usługi danych RINEX zapewniają globalnie najwszechstronniejsze dane z naszych stacji referencyjnych, dając użytkownikom pewność, że pomimo dalekich od ideału warunków podczas pomiaru, wyniki końcowe będą dokładne. Używamy usług danych RINEX do pozycjonowania naszych stacji z milimetrową dokładnością i pozwalamy na to samo naszym klientom.

 

Usługi poprawek GNSS

 

Technologia Network RTK na platformie HxGN SmartNet to otwarty standard poprawek, których można używać z dowolnym urządzeniem GNSS. Ponieważ otwarte standardy platformy HxGN SmartNet działają ze wszystkimi urządzeniami GNSS, możesz korzystać z jednej uproszczonej usługi na całym sprzęcie GNSS.

 

Dane korekcyjne, nieustannie monitorowane pod kątem dostępności i najwyższej dokładności, poprawiają działanie autonomicznego wyznaczania pozycji na urządzeniach GNSS do jednego centymetra i mogą być łączone z innymi urządzeniami, obiektami i maszynami, umożliwiając szereg zastosowań zależnych od danych lokalizacyjnych. Używaj w czasie rzeczywistym i w post-processingu.

 

Usługa pobierania danych do post-processingu

 

RINEX to format plików, w których przechowywane są obserwacje odebrane przez 5300 naszych stacji referencyjnych na Ziemi. Nasze dane RINEX to fundament, na którym zbudowaliśmy platformę HxGN SmartNet, umożliwiający zbliżenie się naszych stacji referencyjnych do milimetrowej precyzji. Subskrybując dane RINEX, masz takie same możliwości.

 

Dostęp do tych plików na etapie post-processingu umożliwia uzupełnienie luk w zasięgu lub komunikacji, które zakłóciły dokładność podczas pomiaru. Ponieważ mamy większość stacji referencyjnych, mamy także najpełniejszy zestaw danych RINEX na świecie i oferujemy kilka metod i integracji tych danych w przebiegu post-processingu.

 

Kiedy brak zasięgu sieci komórkowej uniemożliwi pozyskanie dokładnych pomiarów z użyciem odbiornika ruchomego, możesz kontynuować rejestrowanie, a następnie użyć danych RINEX i oprogramowania biurowego, jak Leica Infinity lub NovAtel Waypoint, do zastosowania precyzyjnych poprawek położenia.