Pomiar najwyższego szczytu Anglii

Wykorzystanie precyzyjnego GNSS do pomiaru wysokości najwyższej góry w Anglii

HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego dla geodezji

Wielu zapalonych alpinistów w Wielkiej Brytanii zna słynne "Three Peaks" - najwyższe szczyty w Szkocji, Walii i Anglii:

1. Ben Nevis
2. Snowdon
3. Scafell Pike

W ostatnim czasie szczyty Snowdon i Ben Nevis zostały ponownie zmierzone z użyciem najnowszych technik przez firmę Ordnance Survey Great Britain (OS), aby potwierdzić ich wysokości.

Z okazji 80. rocznicy wprowadzenia triangulacji w Wielkiej Brytanii, w 2016 r. nadszedł czas, aby ponownie zmierzyć wysokość pozostałego szczytu; Scafell Pike - najwyższy szczyt w Anglii.

Na początku 2016 roku, ponowny pomiar najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii, Ben Nevis w Szkocji, wykazał, że jest on rzeczywiście wyższy niż wcześniej sądzono. Opublikowana wysokość wzrosła z 1344 m do 1345 m po zaokrągleniu.

Sięgając gwiazd

W ramach serii ITV "Countrywise" zespół Ordnance Survey pomógł prezenterowi Benowi Fogle zmierzyć wysokość Scafell Pike. Firma Ordnance Survey wykorzystała profesjonalny sprzęt i rozwiązania Leica Geosystems, aby zrealizować ten ekscytujący projekt. Odbiornik Leica GS16 GNSS został uznany za najlepsze narzędzie do realizacji tego zadania.

Wysokość Scafell Pike opublikowana na mapach Ordnance Survey pochodziła z pomiarów wykonanych w 1937 roku podczas triangulacji Wielkiej Brytanii. Aktualna wysokość została zaokrąglana do 978 metrów. Niezbędny był ponowny pomiar góry.

Celem projektu był ponowny pomiar wysokości góry z użyciem najnowszej technologii GNSS. Oprócz dokładnego pomiaru prawdziwej wysokości najwyższego szczytu w Anglii, przedsiębiorstwo potwierdziło również poprzednie pomiary wykonane około 79 lat temu.

Fogle i ekipa telewizyjna wyruszyli z Wasdale Head na szczyt Scafell Pike wraz z zespołem geodetów z Ordnance Survey. Nieśli ze sobą najnowszą technologię GNSS od Leica Geosystems - nowy odbiornik Leica GS16, wytrzymały tablet Leica CS35 oraz libellę i łatę. To kompaktowe, lekkie rozwiązanie było dalekie od teodolitów wnoszonych podczas pierwotnego pomiaru, który odbył się lata temu.

Ze względu na trudną lokalizację górskiego szczytu i brak sygnału z sieci komórkowej, nie można było korzystać z poprawek sieciowych RTK. Nie było również możliwe skorzystanie z pomiarów realizowanych z użyciem tradycyjnej stacji bazowej, odbiornika ruchomego i radiomodemu ze względu na odległość od znanych punktów znajdujących się w dolinie i ukształtowanie terenu. W celu uzyskania najwyższego poziomu dokładności, post-processing sesji statycznej ostatecznie umożliwiłby obliczenie nowej wysokości. Korzystając z odbiornika Leica GS16, można było obliczyć nową wysokość szczytu z dokładnością do kilku centymetrów, korzystając z usługi SmartLink dostarczanej przez Leica Geosystems.

HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego dla geodezji

Co to jest SmartLink?

SmartLink to usługa precyzyjnego obliczania położenia punktu (PPP), która umożliwia użytkownikom odbiorników GNSS wykonywanie pomiarów z centymetrową dokładnością, w czasie rzeczywistym. Jest to idealne rozwiązanie do pracy na obszarze całego świata. SmartLink nie wymaga do działania lokalnej stacji bazowej RTK ani infrastruktury sieciowej RTK, co przyczynia się do zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na sprzęt i ułatwia pracę w terenie, ponieważ jedynym wymaganiem jest posiadanie odbiornika kompatybilnego ze SmartLink.


HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego dla geodezji

Jak działa SmartLink?

SmartLink bazuje na sprawdzonej i przetestowanej technice PPP, pierwotnie opracowanej we wczesnych latach 90 do wyznaczania położenia na morzu, na przykład w przemyśle naftowym i gazowym, gdzie pomiary są zwykle prowadzone z dala od lądu - w konsekwencji z dala od stacji referencyjnych i sieci telekomunikacyjnych. SmartLink obejmuje globalną sieć stacji referencyjnych GNSS, łącza komunikacyjne i różnorodne centra kontroli sieci, wszystkie z redundancją gwarantującą stałą dostępność usług.

SmartLink koryguje lub modeluje źródła błędów GNSS, takie jak opóźnienia jonosferyczne i troposferyczne oraz orbity i zegary satelitarne. Sygnały korekcyjne są następnie obliczane i wysyłane do siedmiu satelitów geostacjonarnych i transmitowane do kompatybilnych odbiorników GNSS, takich jak Leica GS16 wykorzystany do pomiaru wysokości Scafell Pike. Dzięki przesyłaniu poprawek GNSS za pośrednictwem satelity, eliminuje się słabość sieci RTK, czyli dostępność sieci telefonii komórkowej.

Ciągłe wprowadzanie innowacji przez Leica Geosystems przyniosło ostatnio korzyści społeczności geodetów - mogą oni korzystać ze SmartLink. Pozytywny efekt uboczny korzystania ze SmartLink jest szczególnie interesujący dla zwykłych użytkowników RTK. W przypadku przerwania łącza RTK, na przykład z uwagi na duży ruch w sieci komórkowej lub osłabienie sygnałów radiowych z powodu ukształtowania terenu, SmartLink płynnie wypełnia lukę umożliwiając nieprzerwane wyznaczanie pozycji z centymetrową dokładnością. Pozwala wyeliminować frustracje wynikającą z przestojów spowodowanych oczekiwaniem na przywrócenie połączenia do przesyłania danych.


HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego dla geodezji

Osiągając szczyt wydajności

Na szczycie góry, odbiornik Leica GS16 zamontowano na słupie triangulacyjnym, aby mógł odbierać sygnały satelitarne i obliczyć wysokość słupa. Wszechstronność Leica GS16 pozwoliła również na rejestrację surowych obserwacji w celu post-processingu obserwacji statycznych w biurze.

Oprogramowanie naukowe Bernese zostało użyte do potwierdzenia dokładności SmartLink. Do tego celu wykorzystano efemerydy precyzyjne, układ odniesienia współrzędnych OS Net v2009, transformację OSTN15 / OSGM15 oraz model geoidy. Co ciekawe, aby udowodnić dokładność wysokości pomierzonej z użyciem SmartLink, przeprowadzono post-processing, który wykazał różnicę w wysokości tylko o 2-4 cm.

Szef działu multimediów w firmie OS Andy Steggall, który wziął udział w wyprawie, powiedział: "To było niezwykłe, że poprzedni geodeci OS byli tak dokładni. To, co wtedy było tak dużym wysiłkiem fizycznym, zostało dziś zastąpione precyzyjną dokładnością dostarczaną przez najnowocześniejszy sprzęt. Ale to pokazuje, że poświęcenie i zaangażowanie w tę pracę są bardzo dobrze widoczne. Jesteśmy pewni, że ta historia będzie fascynująca dla widzów w telewizji. Możemy zdradzić, że nowa wysokość najwyższego punktu w Anglii wynosi 978,072 metrów powyżej układu odniesienia Ordnance (AOD) zgodnie z aktualnym modelem geoidy, OSGM15. "

Chcesz dowiedzieć się więcej? Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.