Dokładne pomiary GNSS dzięki SmartNet

HxGN SmartNet - Dokładne pomiary GNSS w każdym miejscu w terenie

Dziesięć lat temu, do pomiarów RTK zwykle wykorzystywano dwa odbiorniki GPS (stacja bazowa i odbiornik ruchomy), wiele baterii i kabli, dwa radiomodemy, statyw, tyczkę i plecak do przenoszenia wszystkiego. Dzisiaj użytkownicy mogą wybierać między odbiornikiem GPS lub GNSS, radiomodemem lub telefonem komórkowym, a wszystko to jest montowane na tyczce. Po założeniu sieci RTK, użytkownicy mogą pracować z odbiornikami ruchomymi RTK w tych sieciach, zamiast ustawiać własną stację bazową. SmartNet oferuje użytkownikom łatwy dostęp do precyzyjnych poprawek sieciowych, które są stale dostępne, wiarygodne i zapewniają powtarzalność pomiarów dzięki wykorzystaniu międzynarodowych standardów. Ponadto administratorzy sieci oferują różne opcje subskrypcji, które są dostosowane do potrzeb lokalnego rynku.

Tradycyjnie użytkownicy precyzyjnych odbiorników GPS wykorzystywali stację referencyjną (stację bazową) ustawioną nad znanym punktem do przesyłania względnych poprawek do ich odbiornika (często przez radiomodem UHF). Ograniczeniem tego rozwiązania jest to, że wraz ze wzrostem odległości między stacją bazową a odbiornikiem ruchomym, trudniej jest szybko rozwiązać niejednoznaczności fazy fali nośnej. Jest to spowodowane błędami zależnymi od odległości, które są związane z pomiarem GPS - refrakcja jonosferyczna i troposferyczna oraz błędy orbit satelitów.

Jednak dzięki zastosowaniu techniki sieci stacji referencyjnej z odległościami między stacjami do 70 km, błędy te można złagodzić, a odbiornik ruchomy GPS, po nawiązaniu połączenia z centrum kontroli sieci, może działać w całej sieci, bez ograniczeń związanych z odległościami. Oznacza to również, że dzięki najnowszym osiągnięciom technologicznym Leica Geosystems, odbiorniki ruchome oferują wszystkie zalety pracy z danymi surowymi lub modelowanymi poprawkami, w całej sieci.

Ponad dziesięć lat temu Leica Geosystems miała wizję rozciągnięcia własnej sieci GPS nad całym światem. Obecnie, wiele usług SmartNet jest dostępnych w większości krajów Europy, Ameryki Północnej (w tym w Kanadzie) i Australii. SmartNet stał się de facto standardem dla sieci GNSS. Wielu profesjonalistów korzysta ze SmartNet, aby skutecznie wypełniać codzienne zadania, takie jak pomiary geodezyjne, inżynieria, budownictwo, rolnictwo, sterowanie maszyn, pomiary położenia infrastruktury, archeologia, monitoring, dochodzenia policyjne i wiele innych.

Powrót w czasie

W roku 1991 Leica Geosystems zapoczątkowała erę kinematycznych pomiarów GPS, które stały się udanym dodatkiem do zestawu narzędzi pomiarowych geodety. Następnie, w 1996 roku, świat zobaczył pierwszą sieć RTK Leica Geosystems powstałą na potrzeby realizacji projektu inżynieryjnego: Most Øresund o długości prawie 8 km łączący Danię i Szwecję.

Wraz z pojawieniem się Systemu 500 w 1999 r. Rozpoczął się szybki rozwój rozwiązań do zdalnego zarządzania stacjami referencyjnymi GPS. Początkowo bazując na bezpośrednich połączeniach szeregowych, opracowano aplikacje sterujące korzystające z komunikacji dial-up przez publiczne sieci telefoniczne (PSTN). Później przyszedł czas korzystania z protokołów TCP / IP w sieciach lokalnych lub regionalnych. Ale dopiero w wyniku ewolucji Internetu i protokołowi NTRIP, pojawiły się zupełnie nowe możliwości w zakresie rozwoju rozwiązań dla użytkowników końcowych. Bezprzewodowe cyfrowe sieci komórkowe również zaczęły konkurować z radiomodemami UHF w przekazywaniu poprawek GPS ze stacji referencyjnej bezpośrednio do odbiornika w terenie.

W czerwcu 2000 r. Leica Geosystems zdawała sobie już sprawę z dużego potencjału oferowanego przez Internet do przesyłania danych w czasie rzeczywistym: Aplikacje internetowe do przesyłania danych GPS z niewielkim opóźnieniem zostały opracowane po raz pierwszy przez Leica Geosystems w sieci demonstracyjnej w Atlancie. Celem było zademonstrowanie przydatności Internetu do zastosowań o niskiej przepustowości oraz rozwinięcie funkcjonalności w celu ułatwienia rozpowszechniania danych w czasie rzeczywistym na obszarach będących poza zasięgiem radiomodemów.

W 2001 roku Leica Geosystems zainstalowała pierwszą dużą sieć stacji referencyjnych w Michigan (USA). Również w 2001 roku Leica Geosystems i Geo++ przedstawiły dokument dla RTCM SC104, który zawierał propozycję standaryzacji komunikatów zawierających poprawki w sieciach RTK. Ta nowa propozycja RTCM pozwoli przezwyciężyć problemy związane z istniejącymi rozwiązaniami i przyniesie korzyści całej branży geodezyjnej. Propozycja, która nosi nazwę "Master-Auxiliary Concept" lub MAC, zaproponowana przez Leica Geosystems i Geo ++, została poddana drobnym udoskonaleniom w oparciu o dane od innych producentów.

Po szeroko zakrojonych pracach badawczo-rozwojowych Leica Geosystems wyprodukowała w 2004 r. Leica GRX1200. Pierwszy odbiornik referencyjny GPS z kartą wewnętrznego interfejsu sieciowego, który mógł łączyć się bezpośrednio z Internetem. Uprościło to teraz podejście związane z posiadaniem stacji referencyjnej z ciągłym dostępem do internetu w celu przesyłania danych surowych.

W grudniu 2005 r. sieć SmartNet po raz pierwszy uruchomiono w Wielkiej Brytanii. Nazwa marki połączyła wszystkie innowacje sprzętowe i programowe, nad którymi pracowała Leica Geosystems przez ostatnie pięć lat. We współpracy z Ordnance Survey (OSNet), Leica Geosystems była pierwszą firmą, która uruchomiła w pełni aktywną sieć RTK dla użytkowników w Wielkiej Brytanii.

Jakość usług

W ramach sieci RTK istnieje wiele czynników, które wymagają synchronizacji, są to sygnały satelitarne odbierane przez odbiorniki ruchome, strumienie nieprzetworzonych danych ze wszystkich stacji referencyjnych w Internecie, działanie oprogramowania sieciowego i komunikacja mobilna między użytkownikiem a centrum kontroli. Wszystko to musi się dziać w ciągu kilku sekund! Aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość usług, każdy element systemu musi charakteryzować się najwyższą niezawodnością, działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia w roku.

Infrastruktura jest szkieletem każdej sieci stacji referencyjnych, a dostępność stacji ma kluczowe znaczenie dla jej działania. W tym celu Leica Geosystems dostarcza najbardziej wydajne odbiorniki referencyjne GNSS i anteny, takie jak GRX1200+, GR10, GR25 i anteny AR10 / AR25. Wraz z najnowszymi odbiornikami ruchomymi Leica GNSS (Leica GPS1200, Leica Viva, Zeno GIS), użytkownik końcowy otrzymuje najlepszą dostępną usługę.

W ramach wszystkich usług sieciowych RTK firmowanych przez Leica Geosystems oferujemy różnorodne produkty, w tym poprawki Leica MAX (w oparciu o koncepcję RTCM Master Auxiliary), pierwszy i jedyny międzynarodowy standard sieci RTK, rozwijany przez Leica Geosystems i innych członków rady RTCM; i-MAX, wirtualne stacje referencyjne; i FKP. SmartNet oferuje także szereg usług dodatkowych, w tym pobieranie danych RINEX i Virtual RINEX, internetową usługę obliczania współrzędnych i wiele innych.

HxGN SmartNet - Dokładne pomiary GNSS w każdym miejscu w terenie

Przyszłość

Wraz ze wzrostem ilości zastosowań i usług GNSS, szczególnie w rolnictwie i branży systemów sterowania maszyn, SmartNet zostanie rozszerzony na cały świat wykorzystując najnowszą technologię Leica Geosystems. Aby umożliwić korzystanie z sieci i jej usług, będziemy nadal polegać na najnowszych technologiach i rozwoju komunikacji mobilnej, aby połączyć wszystkie elementy w jedną platformę biznesową GNSS dla użytkowników końcowych.

Dzisiaj SmartNet jest już największą siecią RTK na świecie, działającą w ponad 15 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Kanadzie i Australii. Sieć jest złożona z odbiorników GNSS, które mają pełną możliwość śledzenia wszystkich przyszłych sygnałów ze zmodernizowanych konstelacji GPS i GLONASS, europejskiego Galileo i chińskiego Compass.

 

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.