Poprawki sieciowe RTK do spójnego wyznaczania pozycji

Sieć CORS w Południowej Australii przynosi korzyści rolnikom

HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego dla rolnictwa

Rozbudowująca się w szybkim tempie i obecnie obejmująca większość (70-80%) krajowego obszaru upraw, sieć SmartNet Aus CORS oferuje rolnikom dokładność pozycjonowania rzędu 2 cm w dowolnym miejscu na obszarze sieci, w zastosowaniach związanych z automatycznym sterowaniem.

Podobnie jak sieć wiktoriańska GPSnet zarządzana przez rząd, sieć SmartNet Aus jest wykorzystywana przez wiele branż, w tym geodezję i budownictwo. Korzystanie z takich sieci jest szeroko rozpowszechnione w innych częściach świata, np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie Departament Transportu opracowuje rozwiązania związane z sieciami RTK na terenie całego kraju.

W przeciwieństwie do sieci zarządzanych przez społeczności, w których wciąż liczy się najbliższa stacja bazowa, dzięki prawdziwej sieci RTK, takiej jak SmartNet Aus, nie musisz już myśleć o stacjach bazowych, ponieważ dokładność Twoich pomiarów jest równie dobra, gdy jesteś 5 km lub 50km od stacji bazowej! Dzieje się tak dlatego, ponieważ stacje bazowe są połączone za pośrednictwem centralnego serwera internetowego, co zapewnia odpowiednią ilość pomiarów nadmiarowych (np. gdy jedna stacja bazowa przestanie działać, sieć dostosuje swój model i nadal działa oferując tą samą 2-centymetrową dokładność pomiarów). Eliminuje to także problemy z widocznością stacji i potrzebę zakupu kosztownych radiomodemów, aby zwiększyć zasięg od stacji bazowej.

Będąc pod wrażeniem technologii i korzyści, jakie przyniesie ona klientom, firma Pringles Ag Plus, lokalny dystrybutor Leica Geosystems na półwyspie Eyrego, zainwestowała w rozwiązanie CORS, dodając cztery stacje bazowe do sieci SmartNet Aus.

"Firma Pringles postrzega sieć CORS jako nowe uzupełnienie oferty produktów, chcąc zaoferować klientom coś, czego jeszcze nie widzieli" - mówi dyrektor Craig Walker. "Założyliśmy stacje bazowe w Wudinnie, Kimbie, Cleve i Lock, które oferują klientom dokładność 2 cm. Do uzyskania tej dokładności nie jest potrzebna bezpośrednia widoczność wież."

Klienci mogą uzyskać dostęp do sieci za pomocą systemu do automatycznego sterowania Leica mojoRTK, który jest wyposażony we wbudowany modem NextG™ umożliwiający bezpośrednie połączenie z siecią SmartNet Aus. Jednak klienci o słabym zasięgu NextG nie powinni czuć się pominięci, ponieważ siła sygnału potrzebna do pracy w sieci jest znacznie mniejsza niż wymagana do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Craig wyjaśnia: "Jeśli możesz odebrać wiadomość tekstową na swoim telefonie, prawdopodobnie masz dostęp do częstotliwości wymaganych do pracy w sieci."

Mark i Tony Pym z Avon na środkowej północy, farmy o powierzchni 3000 akrów, z których większość jest uprawiana. W ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z sieci SmartNet Aus i systemu do automatycznego sterowania Leica mojoRTK.

"W zeszłym roku zmodernizowaliśmy system mojoRTK przeznaczony do siewu i stwierdziliśmy, że nie możemy mieć zastrzeżeń do dokładności i powtarzalności" - mówi Mark. "Łatwość pracy w sieci CORS jest zdumiewająca, możliwość poruszania się między padokami lub zmiana różnych właściwościami bez konieczności zmiany stacji bazowych z pewnością spodobała się nam. W zeszłym roku zrealizowaliśmy kilka kontraktów związanych z zasiewaniem, pracując około 20 km od naszej farmy. Nie mieliśmy żadnych problemów z zasięgiem ani zakłóceniami i stwierdziliśmy, że sieć RTK doskonale sprawdza się nawet na obszarach o słabym zasięgu telefonii komórkowej. "

Mark twierdzi, że jednym z decydujących czynników była przystępność cenowa. "Płacisz tylko za to, czego używasz w sieci, a my potrzebujemy tylko dokładności 2 cm podczas siewu, zbiorów i cięcia siana. Funkcja Glide, zapewniająca dokładność 25 cm, jest odpowiednia do prac związanych z opryskami."

Jedynym sprzętem, który Mark i Tony musieli zakupić, aby rozpocząć pracę z automatycznym sterowaniem była konsola Leica mojoRTK oraz system do sterowania. "Jedną z najlepszych rzeczy w mojoRTK jest możliwość wykorzystania istniejącego sprzętu i łatwość przenoszenia konsoli między pojazdami."