Εφαρμογές

Γεωργία ακριβείας

Περισσότερη ακρίβεια για καλύτερη παραγωγή.
Περισσότερη ακρίβεια για καλύτερη παραγωγή.

Κατασκευή

Αυξημένη αποτελεσματικότητα μέσω της τεχνολογίας GNSS.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα μέσω της τεχνολογίας GNSS.

GIS

Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων GIS με νέο τρόπο.
Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων GIS με νέο τρόπο.

Καθοδήγηση μηχανημάτων

Αυξημένη ακρίβεια τοποθέτησης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Αυξημένη ακρίβεια τοποθέτησης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τοπογραφία

Αυξημένη παραγωγικότητα στις τοπογραφικές εφαρμογές.
Αυξημένη παραγωγικότητα στις τοπογραφικές εφαρμογές.