Global täckning

Över 4 500 referensstationer världen över

Världens största nätverk med referensstationer

HxGN SmartNet är en GNSS-korrigeringstjänst som bygger på världens största nätverk av referensstationer. Med denna tjänst kan man använda GNSS-kompatibla enheter för att snabbt bestämma positioner med centimeternoggrannhet.

 

Tillgänglig dygnet runt

HxGN SmartNet är tillgängligt 24/7 via en användarvänlig infrastruktur och har ett professionellt supportteam med över 10 års erfarenhet av pålitlig service.

 

Global täckning

Asien: Australien: Americas: Afrika:
 

Vill du veta mer? Vi finns här för att svara på dina frågor.

The most reliable global coverage

HxGN SmartNet has more reference stations around the world than any other GNSS positioning service provider.