Jordbruk

Högre precision ger större skördar med HxGN SmartNet

HxGN SmartNet – Satellitpositioneringstjänster för jordbruk

Produktionskraven för jordbrukare ökar lavinartat; nu förväntas man producera upp till sex gånger mer än man gjorde för 50 år sedan. För att hålla jämna steg med det ökande behovet måste jordbrukare bli effektivare och mer produktiva än någonsin tidigare. HxGN SmartNet hjälper dem att komma dit.

 

  

Jorden komprimeras, med GPS kan vi se till att vi alltid kör i samma hjulspår när vi bearbetar jorden, sår, besprutar och skördar."

Skip Hardie i Lansing, New York, USA

  

  

Dina fördelar


Större skördar. Mindre svinn. Minskade kostnader. Mindre slitsamma arbetsuppgifter. Traktorkörningen kan automatiseras med HxGN SmartNets exakta positioneringsdata. Det innebär en större daglig produktion med mindre ansträngning.

Är du intresserad av våra lösningar? >

Branschexperter


Genom Hexagons jordbruksdivision, Hexagon Agriculture, har vi djupa insikter om och ett unikt perspektiv på de utmaningar som dagens lantbrukare ställs inför.

Tillgänglighet


Med över 5 300 referensstationer världen över ger HxGN SmartNet den överlägset bästa täckningen. Tjänsten är tillgänglig och igång 24/7 – och även supporten.

Intelligens


Med över 10 års kontinuerlig service har HxGN SmartNet kunnat bygga upp det största nätverket i världen.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet är det största GNSS korrektions data nätverket i världen.

Vill du veta mer? Vi finns här för att svara på dina frågor.