Υπηρεσίες HxGN SmartNet

HxGN SmartNet - Services

Network RTK

Η υπηρεσία δικτυακών δεδομένων Network RTK υποστηρίζει δικτυακές υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας που υπολογίζονται από τα δεδομένα των σταθμών αναφοράς του HxGN SmartNet.

Υπηρεσίες HxGN SmartNet: Λήψη Network RTK και RINEX

Με το πλέον ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων RINEX παγκοσμίως, αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα από τους σταθμούς αναφοράς μας για την μετεπεξεργασία μετρήσεων, ώστε να έχετε ακριβή τελικά αποτελέσματα, ανεξαρτήτως συνθηκών μέτρησης.

HxGN SmartNet Services

Μεμονωμένος Σταθμός Αναφοράς RTK

Η υπηρεσία Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK υποστηρίζει διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας από ένα μεμονωμένο σταθμό αναφοράς του HxGN SmartNet.

Υπηρεσία Μετεπεξεργασίας

Η υπηρεσία μετεπεξεργασίας σας επιτρέπει να μετεπεξεργαστείτε γρήγορα τα RINEX αρχεία σας online.

Εφαρμογή HxGN SmartNet

Αξιοποιήστε τις υπηρεσίες σας με την εφαρμογή HxGN SmartNet, αποκτώντας πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας και κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξη και πολλά άλλα στη φορητή συσκευή σας.