Свържете се с нас

 

Веком Гео ЕООД
Адрес: бул. България № 81, вх. В, ет. 2
София 1404
България

Τel:
E-mail:
Website:

+ 359 (0) 2 906 00 10
office@vekom.bg
www.vekom.bg

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.
HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.