Свържете се с нас

 

Office Metrisys LTD.
40 "Tsarigradsko shose" Blvd. flor 4
1750 Sofia
Bulgaria

Τel:
Fax:
E-mail:
Website:

+359 2 979 77 55
+359 2 872 23 29
bulgaria@metrisys.com
www.metrisys.com/

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.