Beräkning

HxGN SmartNet Services

 

Beräkningstjänsten gör det möjligt för dig att snabbt efterberäkna dina RINEX-filer

Beräkningstjänsten erbjuder en snabb beräkning av koordinater med högsta noggrannhet utan att du behöver någon licensierad beräkningsmjukvara.
Koordinatberäkningen levererar efterberäknade koordinater i WGS84 via epost.
Data som laddats upp av användaren beräknas relativt flera manuellt eller automatiskt valda referensstationer i SmartNet.
Integrerad detektering av grova fel säkerställer bästa möjliga pålitlighet.

 

HxGN SmartNet - Subscription