Nätverks-RTK

HxGN SmartNet - Services

Nätverks-RTK levererar en noggrannhet på upp till 2 cm i plan och 4 cm i höjd, vilket kan uppnås med geodetiska två-frekvens mottagare.
Nätverks-RTK korrektioner ger hög tillförlitlighet och noggranna korrektioner från ett nätverk av HxGN SmartNet referensstationer.
Noggrannheten i fält avgörs inte av avståndet till närmaste referensstationen, utan är lika i hela nätet. Korrektionsdata tillhandahålls i standardiserad form (RTCM) och med en takt av ett datapaket/sekund.

 

Fördelar

  • Du behöver inte etablera en basstation
  • RTK-korrektioner med hög tillförlitlighet
  • De med hög noggrannhet beräknade rover- positionerna är homogena i det område som omfattas av nätverket
  • Nätverkets kvalitet övervakas kontinuerligt av Bernese programvara
  • RTK-korrektioner sänds ut i standardiserat format (RTCM)
  • Korrigeringarna använder de bästa RTK-nätverksmetoderna (MAX – i-MAX - VRS)

 

Priser

Typ av abonnemang Beskrivning Artikelnummer
HxGN SmartNet NRTK 1 år HxGN SmartNet NRTK obegränsat nyttjande 5303302

1år HxGN SmartNet NRTK begänsat till 40 timmar/månad  5303310 

1år HxGN SmartNet NRTK Utbildningsinstitut  5303311 

2 år HxGN SmartNet NRTK abonnemang  5303910 

3 år HxGN SmartNet NRTK Abonnemang  5303911 

3 mån HxGN SmartNet NRTK Abonnemang  5303420 

6 mån HxGN SmartNet NRTK Abonnemang  5303421 
HxGN SmartNet NRTK Region 1 år HxGN SmartNet NRTK Regional 5303425 

3 mån HxGN SmartNet NRTK Regionalt 5303426 
  6 mån HxGN SmartNet NRTK Region 5303427 
HxGN SmartNet DGNSS  1 år HxGN SmartNet DGNSS abonnemang 5303312 

1år HxGN SmartNet DGNSS Begr. tim./månad 5303313 
HxGN SmartNet AGRTK  1 år HxGN SmartNet AGRTK Lantbruksabonnemang 5303314 

3 mån HxGN SmartNet AGRTK obegränsat 5303315

6 mån HxGN SmartNet AGRTK obegränsat 5303316 
HxGN SmartNet MCRTK 1 år HxGN SmartNet MCRTK Regionalt 5303422 

3 mån HxGN SmartNet MCRTK  Region 5303423 

6 mån HxGN SmartNet MCRTK  Regionalt 5303424 

 

HxGN SmartNet - Subscription