Global täckning

Över 4 000 referensstationer världen över

HxGN SmartNet – Satellitpositioneringstjänster – Karta över nätverkstäckning

Världens största nätverk med referensstationer

HxGN SmartNet är en GNSS-korrigeringstjänst som bygger på världens största nätverk av referensstationer. Med denna tjänst kan man använda GNSS-kompatibla enheter för att snabbt bestämma positioner med centimeternoggrannhet.

 

Tillgänglig dygnet runt

HxGN SmartNet är tillgängligt 24/7 via en användarvänlig infrastruktur och har ett professionellt supportteam med över 10 års erfarenhet av pålitlig service.

 

Global täckning

Australien: Nordamerika: Ryssland:
 

Vill du veta mer? Vi finns här för att svara på dina frågor.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet är det största GNSS korrektions data nätverket i världen.