Jordbruk med hög precision

Arbeta mer fokuserat med den exakta tekniken i HxGN SmartNet

HxGN SmartNet – Jordbruk med hög precision

Jordbruk associeras med långa arbetsdagar och hårt arbete. Med hjälp av HxGN SmartNet blir arbetet enklare inte lika slitsamt.

 

 

”Vi har komprimerbar jord, och med GPS kan vi se till att vi alltid kör i samma hjulspår när vi bearbetar jorden, planterar, besprutar och skördar foder."

Skip Hardie i Lansing, New York, USA

 

 

Tjänster


Ett precisionsstyrt jordbruk optimerar prestandan och gör det enklare att hantera produktionskostnader. GNSS-tekniken i kombination med sensorer på jordbruksmaskiner visar traktorns exakta position, vilket underlättar arbetet och minskar svinnet – och därigenom ökar produktiviteten.

Tillgänglighet


HxGN SmartNet gör det lättare att precisionsstyra arbetet. Med en prenumeration på SmartNet behöver du inte ha en egen RTK-basstation, vilket nästan halverar din kapitalinvestering.

Se våra lokala tjänster >

Hur fungerar tjänsten?


Med SmartNet-nätverkets RTK-korrigering begränsas kommunikationsavståndet inte av själva kommunikationsenheten.

Intelligens


HxGN SmartNets supportteam är en del av  utvecklingsteamet, och alla som arbetar där har en djup teknisk kunskap om GNSS-tjänsten och om hur de ska hjälpa användarna på bästa sätt.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet är det största GNSS korrektions data nätverket i världen.

Vill du veta mer? Vi finns här för att svara på dina frågor.