Sťahovanie RINEX dát

Keď potrebujete vypočítať GNSS polohu pomocou metódy postprocesingu, služba sťahovania RINEX dát je pre tie situácie, keď nie sú k dispozícii žiadne korekcie v reálnom čase, alebo chcete spracovať dáta vo vašom kancelárskom softvéri.

Ako súčasť predplatného môžu registrovaní používatelia systému HxGN SmartNet prevziať RINEX aj Smart RINEX z referenčných staníc, ktoré tvoria sieť HxGN SmartNet.

Pre používateľov, ktorí potrebujú prístup iba k Rinex dátam, bez potreby RTK korekcií, je k dispozícii predplatné na prístup len k dátam Rinex.

 

VÝHODY:

  • RINEX a Smart RINEX umožňujú pokračovať v úlohe, keď nie je k dispozícii žiadna RTK dátová komunikácia
  • Užívateľsky nastaviteľné frekvencie ukladania dát od 1 do 30 sekúnd
  • Krátke inicializačné časy so systémom Smart RINEX

 

 

HxGN SmartNet Odoberat'

Chcete sa dozvedieť viac? Sme tu, aby sme odpovedali na vaše otázky.