HxGN SmartNet služby: Sieť RTK a RINEX stiahnutie

HxGN SmartNet transformuje najväčšiu sieť referenčných staníc na svete na korekčné služby, vrátane siete RTK pre korekcie v reálnom čase na akomkoľvek GNSS zariadení a RINEX Data na následné spracovanie.