Spracovanie dát

Výpočtová služba vám umožňuje rýchlo získať vysoko presné vypočítané súradnice bez potreby licenčného kancelárskeho softvéru.

Služba výpočtov súradníc dodáva súradnice spracované metodou postprocesingu v systéme ETRS89 e-mailom.

Jednoducho nahrajte súbor Rinex a nechajte výpočtovú službu spracovať vaše dáta vzhľadom k viacerým ručne alebo automaticky vybraným referenčným staniciam v sieti HxGN SmartNet.

Integrovaná detekcia chýb zaručuje najlepšiu spoľahlivosť.

 

 

HxGN SmartNet Odoberat'