Sieťové RTK riešenie

HxGN SmartNet - Services

HxGN SmartNet prináša korekcie pre merania s centimetrovou a submetrovou presnosťou pre širokú škálu aplikácií a prijímačov.

GNSS korekcie sú generované a dodávané službou HxGN SmartNet pomocou mobilnej internetovej komunikácie.

Poloha užívateľa určená v teréne nie je závislá od vzdialenosti od najbližšej referenčnej stanice, ale odvodzuje sa od bunky staníc okolo užívateľa, čo umožňuje konzistentné a skutočne homogénne riešenie. Korekcie sa zvyčajne doručujú pomocou štandardného RTCM formátu.

 

VÝHODY:

  • Nie je potrebné kupovať, nastavovať alebo udržiavať vlastnú základnú stanicu
  • Presnosť polohy zariadenia GNSS je konzistentná a homogénna v celej oblasti pokrytej sieťou
  • Kvalita siete je priebežne monitorovaná Bernským softvérom
  • GNSS korekcie sa poskytujú v štandardnom formáte (RTCM)
  • Korekcie sú poskytované s využitím najlepších sieťových RTK metód (MAX - iMAX - VRS)
  • Príjem textových upozornení na stav siete

 

HxGN SmartNet Odoberat'