Aplikácia HxGN SmartNet – Nepretržitá informovanosť a pripojenie

Aktualizácie o stave a informácie zasielané priamo do vášho mobilného zariadenia.

Aplikácia HxGN SmartNet – Informovanosť a pripojenie

Mnoho používateľov služby HxGN SmartNet sa chce jednoducho pripojiť a merať. A tak by to malo byť.

Pre mnohých hrá služba HxGN SmartNet zásadnú úlohu v priemyselných odvetviach, v ktorých je čas nesmierne dôležitý. Preto sme vytvorili aplikáciu HxGN SmartNet  – priamo do vašich inteligentných telefónov zasielame najnovšie informácie, takže ste vždy oboznámený s aktuálnym stavom okolo vás.

Aplikácia HxGN SmartNet predstavuje informačný kanál nezávislý od používaného zariadenia s podporou systému GNSS. Preto nezáleží na tom, či pracujete ako zememerač, inžinier, poľnohospodár alebo obsluha strojov, budeme vás informovať o všetkých aspektoch služby HxGN SmartNet, ktoré sú pre vašu polohu relevantné.

Funkcie aplikácie HxGN SmartNet:

  • Živý náhľad na mapu s aktuálnym stavom všetkých referenčných staníc vo vašej sieti
  • Informácie o čase využitom na používanie služby a zostávajúcom čase (pre tých, ktorí majú predplatenú službu s časovým obmedzením)
  • Informácie o ionosférickom modeli vo vašom regióne
  • Testovanie pripojenia k zdrojovej tabuľke Ntrip
  • Oznámenia priamo od vašich operátorov služby HxGN SmartNet s najnovšími informáciami
  • Vytváranie požiadaviek, na základe ktorých vám môžu operátori pomôcť v teréne

 

Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť HxGN SmartNet na nasledujúcich odkazoch:

Aplikácia HxGN SmartNet v obchode pre operačný systém iOS

 

Aplikácia HxGN SmartNet v obchode Google play

 

Kontakt

Budeme vás priebežne informovať o najnovšom vývoji služby HxGN SmartNet.