Zber údajov o položkách

Účinný a presný zber údajov so systémom HxGN SmartNet

 HxGN SmartNet – Služby satelitného určovania polohy pri zbere údajov o položkách

Ročne sa svetová populácia rozrastie v priemere o 80 miliónov ľudí. Stále viac ľudí je preto závislých od verejných služieb a vzrastá potreba presnej a efektívnej lokalizácie týchto zdrojov. Mimoriadne presné určovanie polohy služby HxGN SmartNet dokáže túto potrebu naplniť.

 

Vaše výhody


Služba HxGN SmartNet je cloudovou korekčnou službou GNSS s presnosťou 1 až 2 centimetrov. Jednoducho nahrajte údaje GIS a použite korekčné údaje z cloudového úložiska.

Zaujali vás naše riešenia? >

Odborná znalosť oblasti


Zber údajov je zručnosťou. Lokalizácia rovnakého bodu niekoľko rokov po sebe je skutočnou profesionálnou zručnosťou. Vďaka významným investíciám do oblasti verejných služieb a iných odvetví závislých od zberu údajov sme získali jedinečné zručnosti, ktoré sme preniesli do vývoja služby HxGN SmartNet.  

Dostupnosť


Služba HxGN SmartNet je korekčná služba s otvoreným štandardom, ktorú možno použiť v rámci akéhokoľvek zariadenia s podporou systému GNSS, pričom je neustále sledovaná jej integrita, dostupnosť a presnosť. Prineste si svoje vlastné zariadenie (BYOD z anglického „bring your own device“) a jednoducho sa pripojte zo služby HxGN SmartNet ku korekciám RTCM, čím zvýšite presnosť lokalizácie položiek.

Inteligencia


S predplatenou službou HxGN SmartNet máte jednoduchý prístup k odborným informáciám o systéme GNSS , prispôsobeným na plnenie vašich osobitných podnikateľských výziev.

Chcete sa dozvedieť viac? Sme tu, aby sme odpovedali na vaše otázky.

Odhaľte možnosti systému GNSS

HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.