Podniky

Poľnohospodárstvo

Minimalizácia neúrody vďaka presnému meraniu.

Automobilový priemysel

Pripravujeme cestu autonómnemu jazdeniu a systému ADAS.

Telekomunikačný priemysel

Presná lokalizácia za hranicami geolokalizačných služieb.

Logistika

Efektívnejšie sledovanie vďaka mimoriadne presnému systému GNSS.

Zber údajov o položkách

Presné určenie polohy systémom GIS v oblasti verejných služieb a pri získavaní širokej škály údajov.