Podniky

Poľnohospodárstvo

Minimalizácia neúrody vďaka presnému meraniu.
Minimalizácia neúrody vďaka presnému meraniu.

Automobilový priemysel

Pripravujeme cestu autonómnemu jazdeniu a systému ADAS.
Pripravujeme cestu autonómnemu jazdeniu a systému ADAS.

Telekomunikačný priemysel

Presná lokalizácia za hranicami geolokalizačných služieb.
Presná lokalizácia za hranicami geolokalizačných služieb.

Logistika

Efektívnejšie sledovanie vďaka mimoriadne presnému systému GNSS.
Efektívnejšie sledovanie vďaka mimoriadne presnému systému GNSS.

Zber údajov o položkách

Presné určenie polohy systémom GIS v oblasti verejných služieb a pri získavaní širokej škály údajov.
Presné určenie polohy systémom GIS v oblasti verejných služieb a pri získavaní širokej škály údajov.