Riadenie strojov

Spoľahlivé a dostupné korekcie RTK na riadenie strojov GNSS so službou HxGN SmartNet.

HxGN SmartNet – Služby satelitného určovania polohy pri riadení strojov

Systém GNSS zlepšuje presnosť určenia polohy strojov na zemné práce. So službou HxGN SmartNet môže obsluha strojov kontrolovať presné umiestnenie zariadenia.

 

 

„Zmierňovanie svahov je s týmto novým systémom oveľa efektívnejšie.“

Bernie Schmidtlein, pracovník v oblasti zmierňovania svahov

 

 

Služby


Služba HxGN SmartNet spolu s portfóliom riešení riadenia strojov iCON od spoločnosti Leica Geosystems vedie a riadi zariadenia premiestňovania pôdy s presnosťou v hĺbení, zmierňovaní svahov a dláždení.

Dostupnosť


Vďaka viac ako 4 500 referenčným staniciam po celom svete poskytuje služba HxGN SmartNet najväčšie pokrytie. Prevádzka služby je nepretržite dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Pozrite si naše miestne služby >

Ako to funguje


Práca obsluhy strojov sa vďaka riadeniu zariadení pomocou služby HxGN SmartNet stáva efektívnejšou a jednoduchšou, čím sa znižujú požiadavky na obsluhu a zvyšuje sa presnosť vo fakturácii.

Inteligencia


Služba HxGN SmartNet dokáže zabezpečiť korekcie, ktoré sú potrebné na zlepšenie presnosti určovania polohy samostatného prijímača, a to na centimeter presne.

Kontakt

 

Chcete sa dozvedieť viac? Sme tu, aby sme odpovedali na vaše otázky.

Odhaľte možnosti systému GNSS

HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.