Oblasti využitia

Presné poľnohospodárstvo

Lepšia produkcia vďaka väčšej presnosti.
Lepšia produkcia vďaka väčšej presnosti.

Stavebníctvo

Zvýšenie efektívnosti s digitalizáciou GNSS.
Zvýšenie efektívnosti s digitalizáciou GNSS.

Systém GIS

Nový spôsob ukladania a spravovania údajov GIS.
Nový spôsob ukladania a spravovania údajov GIS.

Riadenie strojov

Väčšia efektívnosť vďaka zvýšená presnosti určovania polohy.
Väčšia efektívnosť vďaka zvýšená presnosti určovania polohy.

Zememeračstvo

Zvýšená produktivita vďaka navzájom prepojeným oblastiam zememeračstva.
Zvýšená produktivita vďaka navzájom prepojeným oblastiam zememeračstva.