Oblasti využitia

Presné poľnohospodárstvo

Lepšia produkcia vďaka väčšej presnosti.

Stavebníctvo

Zvýšenie efektívnosti s digitalizáciou GNSS.

Systém GIS

Nový spôsob ukladania a spravovania údajov GIS.

Riadenie strojov

Väčšia efektívnosť vďaka zvýšená presnosti určovania polohy.

Zememeračstvo

Zvýšená produktivita vďaka navzájom prepojeným oblastiam zememeračstva.