Čím je služba HxGN SmartNet výnimočná?

Nové príležitosti vďaka presnej službe určovania polohy.

Pokrytie

Svetovo najväčšia referenčná sieť.

Kontakt

Budeme vás priebežne informovať o najnovšom vývoji služby HxGN SmartNet.

Podniky

Služba HxGN SmartNet podporuje odborníkov zo širokej škály priemyselných odvetví – od presného poľnohospodárstva až po zber údajov o položkách.

Oblasti využitia

Bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo v akej oblasti službu HxGN SmartNet používate, na presnosť sa môžete spoľahnúť.

Odhaľte možnosti systému GNSS

HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.

Aplikácia HxGN SmartNet

Aktualizácie o stave a informácie zasielané priamo do vášho mobilného zariadenia.

Nepretržitá informovanosť a pripojenie.

Kontaktuje nás

GEOTECH BRATISLAVA, s.r.o.
Černyševského 26
Bratislava, SK-851 01
Slovakia

T: +421 903 443 981