Čím je služba HxGN SmartNet výnimočná?

Nové príležitosti vďaka presnej službe určovania polohy.

Pokrytie

Svetovo najväčšia referenčná sieť.

Kontakt

Budeme vás priebežne informovať o najnovšom vývoji služby HxGN SmartNet.

Služby

HxGN SmartNet provides you a wide range of services with the accuracy you need for your business.

Oblasti využitia

Bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo v akej oblasti službu HxGN SmartNet používate, na presnosť sa môžete spoľahnúť.

Odhaľte možnosti systému GNSS

HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.

$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Aplikácia HxGN SmartNet

Aktualizácie o stave a informácie zasielané priamo do vášho mobilného zariadenia.

Nepretržitá informovanosť a pripojenie.

Kontaktuje nás

GEOTECH BRATISLAVA, s.r.o.
Černyševského 26
85 101 Bratislava
SK

Tel., Fax.: 00421 903 443 981