Čím je služba HxGN SmartNet výnimočná?

Nové príležitosti vďaka presnej službe určovania polohy.
Nové príležitosti vďaka presnej službe určovania polohy.

Pokrytie

Svetovo najväčšia referenčná sieť.
Svetovo najväčšia referenčná sieť.

Kontakt

Budeme vás priebežne informovať o najnovšom vývoji služby HxGN SmartNet.
Budeme vás priebežne informovať o najnovšom vývoji služby HxGN SmartNet.

Služby

HxGN SmartNet provides you a wide range of services with the accuracy you need for your business.
HxGN SmartNet provides you a wide range of services with the accuracy you need for your business.

Oblasti využitia

Bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo v akej oblasti službu HxGN SmartNet používate, na presnosť sa môžete spoľahnúť.
Bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo v akej oblasti službu HxGN SmartNet používate, na presnosť sa môžete spoľahnúť.

Odhaľte možnosti systému GNSS

HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.
HxGN SmartNet je referenčná služba GNSS založená na svetovo najväčšej sieti referenčných staníc.

Aplikácia HxGN SmartNet

Aktualizácie o stave a informácie zasielané priamo do vášho mobilného zariadenia.

Nepretržitá informovanosť a pripojenie.

Kontaktuje nás

GEOTECH BRATISLAVA, s.r.o.
Černyševského 26
85 101 Bratislava
SK

Tel., Fax.: 00421 903 443 981