Globalna platforma HxGN SmartNet

Wywodząca się z geomatyki i umiłowania precyzji platforma HxGN SmartNet oferuje użytkownikom odbiorników GS smart antenna firmy Leica Geosystems wiarygodne pomiary o wysokiej dokładności dzięki globalnie dostępnym usługom poprawek.

Globalne poprawki dla odbiorników GS Smart Antenna firmy Leica Geosystems

 

Każdy odbiornik GNSS wymaga zapewnienia w czasie rzeczywistym poprawek, które umożliwią osiągnięcie dokładności na poziomie centymetrów. Dla odbiorników GS smart antenna i odbiorników ruchomych formy Leica Geosystems najlepszym wyborem jest HxGN SmartNet Global. Dostępna wyłącznie dla systemów GS platforma SmartNet Global oferuje wiarygodne i łatwo dostępne poprawki, które automatycznie zapewniają najwyższą możliwą dokładność w każdym miejscu. Zintegrowana w rozwiązanie GS o wysokiej dokładności platforma SmartNet Global zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, w każdym miejscu.

 

 

Portfolio HxGN SmartNet Global

 

Portfolio usług HxGN SmartNet Global obejmuje standard Network RTK z uzupełnianiem braków poprawek RTK i usługi precyzyjnego obliczania położenia punktu (PPP), które działają wyłącznie z instrumentami GS firmy Leica Geosystems i upraszczają kompletne rozwiązanie. Trzy opcje subskrypcji zapewniają, że oferta SmartNet Global może zaspokoić każde potrzeby.

 

HxGN SmartNet Pro to usługa poprawek bez ograniczeń, która zapewnia najwyższą dokładność i nieograniczony zasięg. To wszechstronne rozwiązanie dla użytkowników odbiorników Leica GS oferuje poprawki w standardzie Network RTK, uzupełnianie poprawek RTK i usługi PPP niezależne od pokrycia poprawkami RTK. Taka kombinacja zapewnia wsparcie dla prac w każdym miejscu na świecie. Możliwości tych trzech technologii w połączeniu z oprogramowaniem Leica Captivate gwarantują bezproblemowe wyznaczanie pozycji.  

 

HxGN SmartNet+ zapewnia nieprzerwany dostęp do poprawek w standardzie Network RTK z ponad 5300 stacji referencyjnych na całym świecie, wraz z usługami uzupełniania poprawek RTK wypełniającymi przerwy do 10 minut. Ta subskrypcja umożliwia kontynuowanie pracy terenowej pomimo chwilowych przerw w łączności i daje pewność co do dokładności pozyskanych danych.

 

HxGN SmartNet PPP zapewnia bezproblemowe określanie pozycji na podstawie danych z satelity lub ze stacji IP. Dzięki centymetrowej dokładności w pionie i w poziomie oraz braku zależności od pokrycia poprawkami RTK, usługa SmartNet PPP rzeczywiście może połączyć Cię z poprawkami w dowolnym miejscu na świecie.

 

Udoskonalone przez usługę RTK from the SkyTM firmy Novatel

 

Nasza karta specyfikacji technologicznej udostępnia ważne szczegóły techniczne i operacyjne dotyczące trzech technologii, które składają się na platformę HxGN SmartNet Global. Dodatkowe informacje poniżej.

 

High accuracy for surveyors

 

HxGN SmartNet Global enhances productivity for surveyors requiring centimetre-level accuracy and global accessibility.

Support for existing customers

Do you need help with your existing SmartNet subscription?
Do you need help with your existing SmartNet subscription?

HxGN SmartNet App

Turn your mobile device into a resource centre for your RTK Network Services with the HxGN SmartNet App, connecting you to real-time location and status information and our always available support. Download for iOS or Android.
Turn your mobile device into a resource centre for your RTK Network Services with the HxGN SmartNet App, connecting you to real-time location and status information and our...

Smart Antennas and HxGN SmartNet

Leica Geosystems GS smart antennas can help you measure faster in more conditions. Connected with HxGN SmartNet Global, you have the accuracy you need, everywhere.
Leica Geosystems GS smart antennas can help you measure faster in more conditions. Connected with HxGN SmartNet Global, you have the accuracy you need, everywhere.