Globalna platforma HxGN SmartNet

Wywodząca się z geomatyki i umiłowania precyzji platforma HxGN SmartNet oferuje użytkownikom odbiorników GS smart antenna firmy Leica Geosystems wiarygodne pomiary o wysokiej dokładności dzięki globalnie dostępnym usługom poprawek.

Globalne poprawki dla odbiorników GS Smart Antenna firmy Leica Geosystems

 

Każdy odbiornik GNSS wymaga zapewnienia w czasie rzeczywistym poprawek, które umożliwią osiągnięcie dokładności na poziomie centymetrów. Dla odbiorników GS smart antenna i odbiorników ruchomych formy Leica Geosystems najlepszym wyborem jest HxGN SmartNet Global. Dostępna wyłącznie dla systemów GS platforma SmartNet Global oferuje wiarygodne i łatwo dostępne poprawki, które automatycznie zapewniają najwyższą możliwą dokładność w każdym miejscu. Zintegrowana w rozwiązanie GS o wysokiej dokładności platforma SmartNet Global zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, w każdym miejscu.

 

 

Portfolio HxGN SmartNet Global

 

Portfolio usług HxGN SmartNet Global obejmuje standard Network RTK z uzupełnianiem braków poprawek RTK i usługi precyzyjnego obliczania położenia punktu (PPP), które działają wyłącznie z instrumentami GS firmy Leica Geosystems i upraszczają kompletne rozwiązanie. Trzy opcje subskrypcji zapewniają, że oferta SmartNet Global może zaspokoić każde potrzeby.

 

HxGN SmartNet Pro to usługa poprawek bez ograniczeń, która zapewnia najwyższą dokładność i nieograniczony zasięg. To wszechstronne rozwiązanie dla użytkowników odbiorników Leica GS oferuje poprawki w standardzie Network RTK, uzupełnianie poprawek RTK i usługi PPP niezależne od pokrycia poprawkami RTK. Taka kombinacja zapewnia wsparcie dla prac w każdym miejscu na świecie. Możliwości tych trzech technologii w połączeniu z oprogramowaniem Leica Captivate gwarantują bezproblemowe wyznaczanie pozycji.  

 

HxGN SmartNet+ zapewnia nieprzerwany dostęp do poprawek w standardzie Network RTK z ponad 5300 stacji referencyjnych na całym świecie, wraz z usługami uzupełniania poprawek RTK wypełniającymi przerwy do 10 minut. Ta subskrypcja umożliwia kontynuowanie pracy terenowej pomimo chwilowych przerw w łączności i daje pewność co do dokładności pozyskanych danych.

 

HxGN SmartNet PPP zapewnia bezproblemowe określanie pozycji na podstawie danych z satelity lub ze stacji IP. Dzięki centymetrowej dokładności w pionie i w poziomie oraz braku zależności od pokrycia poprawkami RTK, usługa SmartNet PPP rzeczywiście może połączyć Cię z poprawkami w dowolnym miejscu na świecie.

 

Udoskonalone przez usługę RTK from the SkyTM firmy Novatel

 

Nasza karta specyfikacji technologicznej udostępnia ważne szczegóły techniczne i operacyjne dotyczące trzech technologii, które składają się na platformę HxGN SmartNet Global. Dodatkowe informacje poniżej.