HxGN SmartNet do pomiaru obiektów drogowych

HxGN SmartNet - Usługi precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego do pomiaru obiektów drogowych

Departament Dróg miasta Reading Borough zarządza 436 kilometrami dróg i chodników w Wielkiej Brytanii, które posiadają tysiące obiektów regularnie kontrolowanych przez wielu inspektorów drogowych i robotników. Wszystkie istotne informacje dotyczące każdego obiektu są przechowywane i sprawdzane w bazie danych Enterprise Facilities (FM). Bieżąca baza danych zawiera niestandardowe wpisy adresowe, które nie oferują rozpoznawalnego odniesienia przestrzennego.

Firma UKPipeline dostała zlecenie od miasta Reading Borough, którego celem było przeprowadzenie kompleksowych pomiarów położenia i określenie atrybutów całego oświetlenia ulicznego, podświetlonego sprzętu i wąwozów w obrębie gminy.

UKPipeline została założona w 2001 roku i oferuje usługi geodezyjne, inżynieryjne, GIS i usługi zarządzania dla właścicieli obiektów, operatorów i wykonawców. System pomiarowy UKPipeline oferuje opłacalne rozwiązanie do gromadzenia złożonych danych w środowisku miejskim, zapewniając dokładne informacje, które są kluczowe dla powodzenia każdego systemu zarządzania obiektami.

Planowanie projektu i wymagania

Informacje pomiarowe będące w posiadaniu miasta Reading Borough miały zostać włączone do ulepszonej bazy danych FM, aby ułatwić ich planowane przejście do systemu zarządzania opartego na położeniu. Aby zapewnić spójność danych, na wczesnym etapie zdecydowano, że zamiast sprawdzać i modyfikować istniejące dane, pozyskany zostanie kompletny nowy zestaw danych. Każdy obiekt miał być systematycznie mierzony, droga po drodze, a istniejąca baza danych miała być używana do porównywania wyników.

Reading Borough Council wykorzystała mapy Ordnance Survey w swoim oprogramowaniu do GIS, a pomiary wymagały względnej dokładności +/- 0,5 m. Ze względu na charakter danych i wymaganą dokładność, na wczesnym etapie stwierdzono, że fizyczny pomiar okaże się bardziej opłacalny niż pomiar wykonywany za pomocą skanera zamontowanego na pojeździe. Umożliwiło to zapis wszystkich atrybutów podczas jednej wizyty geodety.

Bogactwo danych dzięki Leica Zeno

W przypadku tak dużego obszaru prowadzenia pomiarów, przy tak dużej ilości danych i pracy w każdych warunkach pogodowych, niezbędny był wybór odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Firma UKPipeline wybrała odbiornik Leica Zeno 10 3.5G GNSS/GIS wykorzystujący oprogramowanie Zeno Field ze względu na jego zgodność z istniejącym oprogramowaniem do GIS od firmy Esri, doskonałą mobilność i wydajność, a także niezawodne wsparcie techniczne, które jest niezbędne podczas wdrażania nowego sprzętu w firmie lub w projekcie. Kluczowym elementem było upewnienie się, że szczegółowe dane o obiektach zostały pozyskane w terenie, dzięki czemu wszystkie dane mogły zostać zgromadzone podczas jednej wizyty. Wbudowana 2-megapikselowa kamera w Zeno 10 była nieoceniona w procesie oceny dokładności. Umożliwiła personelowi w biurze zrozumienie i zobaczenie, jakie obiekty zostały pomierzone, dzięki czemu współpraca z osobami pracującymi w terenie była łatwiejsza, a dodatkowo można było sprawdzić, czy zostały pozyskane właściwe dane. Oznaczało to wyeliminowanie ponownych wizyt w terenie, minimalizację kosztów i terminowe dostarczanie danych. Poprawki sieciowe SmartNet DGNSS zostały wykorzystane w celu zapewnienia dokładności danych, która jest wymagana przez klienta. Ta sieć została wybrana, ponieważ zapewnia wiarygodne poprawki w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu, a także, w razie potrzeby, wydajny i bezpieczny dostęp do danych w celu ich późniejszego przetwarzania.

Wydajna praca

Zaprojektowano jedną bazę danych przestrzennych, a oprogramowanie Leica Zeno Office zostało użyte do opracowania i zarządzania bazą danych zawierającą wszystkie obowiązkowe atrybuty wymagane przez klienta oraz inne informacje, takie jak notatki z pomiaru i zdjęcia wykonane w terenie. Spójność danych została uznana za istotną kwestię, a dla każdego typu obiektu określono dedykowane procedury robocze. Opracowano unikalne formularze pomiarowe, które zawierały obowiązkowe pola oraz listy rozwijane w celu poprawy jakości danych i szybkości ich zbierania. Całe miasto pomierzył specjalistyczny zespół geodetów, który zebrał 36 000 obiektów w ciągu sześciu tygodni.

Łatwa praca

Po zakończeniu gromadzenia danych w ciągu dnia, do aktualizacji bazy danych została użyta funkcja Zeno Office "EasyIn", a nowy projekt został zakończony za pomocą funkcji ‘EasyOut’. Takie działanie sprawiło, że każdy członek zespołu pomiarowego miał dostęp do najnowszych danych, aby uniknąć ich powielania, a także, dla bezpieczeństwa danych, możliwe było codzienne tworzenie kopii zapasowych na serwerach biura głównego i w chmurze, z której korzysta UKPipeline.

Ocena i analiza danych

Po zakończeniu prac terenowych przeprowadzono kompleksowy audyt jakości w celu określenia ogólnej dokładności danych. Obejmowało to przegląd danych na wielu poziomach; a także porównywanie obiektów z istniejącą bazą danych FM i, w razie potrzeby, przeglądanie danych w Google Street View. Po utworzeniu nakładki w formacie KML, Google Street View okazał się skutecznym narzędziem do kontroli danych z trzeciego punktu odniesienia, w którym rozbieżności mogły być bardzo szybko sprawdzane i analizowane.

Aby potwierdzić wyniki, wybrano losowo pięć obszarów do ponownego pomiaru. Na reprezentatywnej próbie około 5% ogólnych danych pomiarowych stwierdzono poziom błędu około 2%.

W niespełna 3 miesiące po złożeniu zamówienia, klient otrzymał kompleksowy zestaw danych przestrzennych, który przekroczył jego wymagania pod względem dokładności, kosztów i czasu trwania.