RTK-nettverk

HxGN SmartNet - Services

RTK-nettverkets korreksjonstjeneste leverer nøyaktighet på inntil 2 cm i grunnriss og 4 cm i høyden, ved bruk av to-frekvente geodetiske mottakere.
RTK-nettverkets korreksjonstjeneste gir høy pålitelighet og nøyaktige korreksjoner fra HxGN SmartNet referansestasjoner.
Nøyaktigheten innhentet i felt er ikke avhengig av avstanden fra nærmeste referansestasjon.
Korreksjonsdata leveres i standardisert format (RTCM) med et intervall på 1 sekund.

 

Fordeler

  • Du trenger ikke å sette opp egen basestasjon
  • Pålitelige RTK-korreksjoner
  • Nøyaktigheten på de beregnede roverposisjonene er homogene i det området som dekkes av nettverket
  • Nettverkskvaliteten blir kontinuerlig overvåket av Bernese programvare
  • RTK-korreksjoner er gitt i standardisert format (RTCM)
  • Korreksjoner er gitt med de beste RTK Nettverksmetodene (MAX - IMAX - VRS)

 

Artikkel-nummer Abonnementstype Pris
5303302 1 år HxGN SmartNet for stikning 10.000 NOK
5303422 1 år HxGN SmartNet for maskin 8.000 NOK
5304970 1 år HxGN SmartNet for landbruk 4.500 NOK
5303312 1 år HxGN SmartNet for desimeter 5.000 NOK
5306967 1 år HxGN Smartnet for ZENO20 8.000 NOK
5305742 HxGN SmartNet 60 timer 4.500 NOK
5305730 HxGN SmartNet 120 timer 6.000 NOK
5305292 2 år HxGN SmartNet Leasing for stikning 20.000 NOK
5305293 3 år HxGN SmartNet Leasing for stikning 30.000 NOK
5307734 5 år HxGN SmartNet Leasing for stikning 50.000 NOK
5303910 2 år HxGN SmartNet Leasing for maskin 16.000 NOK
5303911 3 år HxGN SmartNet Leasing for maskin 24.000 NOK
5308074 5 år HxGN SmartNet Leasing for maskin 40.000 NOK
5305427 1 måned SmartNet NRTK 4.000 NOK
  1 år HxGN SmartNet for Utdanning: 0 NOK

Det gis rabatt for mer enn fire abonnement, ta kontakt for tilbud >>