Prosessering

Tjenesten for etterprosessering gjør det mulig å raskt få svært nøyaktige etterberegnede koordinater uten behov for lisensiert kontor-programvare.
Koordinatberegningstjenesten leverer etterbergnede koordinater i WGS84 via e-post.
Dataene som lastes opp av brukeren er behandlet i forhold til flere manuelt eller automatisk utvalgte referansestasjoner av HxGN SmartNet nettverk.
Integrert grovfeilsøk sikrer best mulig pålitelighet.

 

 

HxGN SmartNet - Tjenester abonner

Ønsker du å lære mer? Vi svarer på dine spørsmål.