Precisielandbouw

Pas precisielandbouwtechnieken toe op uw eigen landbouw met HxGN SmartNet.

HxGN SmartNet - Precisielandbouw

Van boeren weten we dat ze lange uren werken en slopende werkzaamheden uitvoeren. Door de ondersteuning van HxGN SmartNet wordt dat werk veel nauwkeuriger en een stuk minder vermoeiend.

 

 

We hebben grond die gemakkelijk compacteert en daarom helpt GPS ons, om steeds op dezelfde wielsporen te blijven rijden tijdens onze grondbewerkings-, beplantings-, besproeiings- en boskapwerkzaamheden.

Skip Hardie uit Lansing, New York, VS

 

 

Services


Precisielandbouw optimaliseert prestaties en geeft een beter rendement van de productiekosten. GNSS-technologie wordt met de bijbehorende sensoren op landbouwmachines geïnstalleerd en geeft zo de mogelijkheid altijd direct de precieze locatie van de tractor te kennen, voor minder gewasschade en dus meer productiviteit.

Beschikbaarheid


HxGN SmartNet maakt precisielandbouw toegankelijker. Als u een abonnement op SmartNet neemt, heeft u geen eigen RTK-basisstation nodig, wat uw kapitaalinvestering bijna halveert.

Zie onze dienstverlening op locatie >

Hoe het werkt


Met een netwerk-RTK-correctie van SmartNet wordt de communicatieafstand niet beperkt door het communicatieapparaat.

Intelligentie


Het HxGN SmartNet service support-team is verankerd in het  ontwikkelteam en heeft grondige technische kennis van GNSS-service en -support.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet is de correctie service en gebruikt het grootste referentie netwerk van de wereld.

Meer leren? We zijn hier om uw vragen te beantwoorden.