Қолданбалар

Құрылыс

GNSS цифрлық форматқа өткізу арқылы тиімділікті арттыру.

GIS

GIS деректерін сақтаудың және басқарудың жаңа тәсілі.

Жабдықтарды басқару

Тиімділікті арттыру үшін навигациялау дәлдігін жоғарылату.

Бақылау

Өнімділіктің жоғарылауы үшін байланысқан бақылау.