RTK-nettverk

HxGN SmartNet - Services

RTK-nettverkets korreksjonstjeneste leverer nøyaktighet på inntil 2 cm i grunnriss og 4 cm i høyden, ved bruk av to-frekvente geodetiske mottakere.
RTK-nettverkets korreksjonstjeneste gir høy pålitelighet og nøyaktige korreksjoner fra HxGN SmartNet referansestasjoner.
Nøyaktigheten innhentet i felt er ikke avhengig av avstanden fra nærmeste referansestasjon.
Korreksjonsdata leveres i standardisert format (RTCM) med et intervall på 1 sekund.

 

Fordeler

  • Du trenger ikke å sette opp egen basestasjon
  • Pålitelige RTK-korreksjoner
  • Nøyaktigheten på de beregnede roverposisjonene er homogene i det området som dekkes av nettverket
  • Nettverkskvaliteten blir kontinuerlig overvåket av Bernese programvare
  • RTK-korreksjoner er gitt i standardisert format (RTCM)
  • Korreksjoner er gitt med de beste RTK Nettverksmetodene (MAX - IMAX - VRS)

 

Priser

Stikningsrover Pris
1 års HxGN SmartNet RoverRTK  10.000.- NOK
1 års HxGN SmartNet RoverRTK (Fra 4 abonnement)    9.000.- NOK
1 års HxGN SmartNet RoverRTK GEOVEKST  9.000.- NOK

 

Desimeter DGNSS Pris
1 år HxGN SmartNet DGNSS desimeter 5.000.- NOK

 

Maskin      
Pris
1 års HxGN SmartNet MaskinRTK  9.000.- NOK
1 år HxGN SmartNet MaskinRTK fra 8. maskin
   8.000.- NOK
1 år HxGN SmartNet MaskinRTK fra 16. maskin  6.000.- NOK
1 år HxGN SmartNet MaskinRTK fra 31. maskin  3.000.- NOK

 

Utdanning
Pris
 1 år HxGN SmartNet RoverRTK for utdanning  
 0.- NOK

 

Landbruk
Pris
1 år HxGN SmartNet Landbruk
4.500.- NOK

 

HxGN SmartNet - Tjenester abonner

Want to learn more? We're here to answer your questions.