Υπηρεσίες HxGN SmartNet: Λήψη Network RTK και RINEX

Το HxGN SmartNet αλλάζει το μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών αναφοράς παγκοσμίως σε υπηρεσίες διόρθωσης, συμπεριλαμβανομένου του Network RTK για διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε συσκευή GNSS και δεδομένων RINEX για μετεπεξεργασία.