Υπηρεσία Μετεπεξεργασίας

Η υπηρεσία μετεπεξεργασίας σας επιτρέπει να μετεπεξεργαστείτε γρήγορα τα RINEX αρχεία σας online.

Η υπηρεσία μετεπεξεργασίας επιτρέπει να λάβετε γρήγορα συντεταγμένες, υπολογισμένες με εξαιρετική ακρίβεια, χωρίς την ανάγκη για άδεια χρήσης ενός λογισμικού γραφείου.
Η υπηρεσία υπολογισμού συντεταγμένων αποστέλλει τις μετεπεξεργασμένες συντεταγμένες σε WGS84 μέσω e-mail.
Τα δεδομένα που φορτώθηκαν από το χρήστη μπορούν να επεξεργαστούν σε σχέση με πολλαπλούς σταθμούς αναφοράς του δικτύου HxGN SmartNet, επιλεγμένοι χειροκίνητα ή αυτόματα.
H oλοκληρωμένη ανίχνευση σφάλματος εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία.

 

 

 

HxGN SmartNet - Εγγραφή