Επιχειρήσεις

Γεωργία

Ακριβής μέτρηση για λιγότερες απώλειες συγκομιδής.

Αυτοκίνητα

Ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη οδήγηση και συστήματα ADAS.

Τηλεπικοινωνίες

Ακριβής εντοπισμός πέρα ​​από τις υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού.

Logistics

Υψηλής ακρίβειας GNSS για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση.

Συλλογή δεδομένων διαχείρισης περιουσίας

Ακριβής τοποθέτηση GIS για βοηθητικά προγράμματα και άλλα δεδομένα.