Επιχειρήσεις

Γεωργία

Ακριβής μέτρηση για λιγότερες απώλειες συγκομιδής.
Ακριβής μέτρηση για λιγότερες απώλειες συγκομιδής.

Αυτοκίνητα

Ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη οδήγηση και συστήματα ADAS.
Ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόνομη οδήγηση και συστήματα ADAS.

Τηλεπικοινωνίες

Ακριβής εντοπισμός πέρα ​​από τις υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού.
Ακριβής εντοπισμός πέρα ​​από τις υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού.

Logistics

Υψηλής ακρίβειας GNSS για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση.
Υψηλής ακρίβειας GNSS για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση.

Συλλογή δεδομένων διαχείρισης περιουσίας

Ακριβής τοποθέτηση GIS για βοηθητικά προγράμματα και άλλα δεδομένα.
Ακριβής τοποθέτηση GIS για βοηθητικά προγράμματα και άλλα δεδομένα.