Μεμονωμένος Σταθμός Αναφοράς RTK

HxGN SmartNet Services

Η υπηρεσία Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK υποστηρίζει διορθώσεις υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας από ένα μεμονωμένο σταθμό αναφοράς του HxGN SmartNet.

Η υπηρεσία διορθώσεων Μεμονωμένου Σταθμού Αναφοράς RTK παρέχει διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο από τον πλησιέστερο σταθμό αναφοράς HxGN SmartNet για τη θέση του rover.

Ακρίβεια μέτρησης έως 2 cm οριζοντιογραφικά και 4 cm υψομετρικά μπορεί να επιτευχθεί με γεωδατικούς διπλόσυχνους δέκτες.
Τα δεδομένα διορθώσεων παρέχονται σε τυποποιημένα φορμάτ (RTCM) ο ρυθμός ανανέωσης είναι 1 δευτερόλεπτο.

 

Πλεονεκτήματα

  • Μέτρηση με ένα μόνο δέκτη (Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σταθμός βάσης)
  • Υψηλής αξιοπιστίας διορθώσεις RTK
  • Η ποιότητα του δικτύου παρακολουθείται συνεχώς από το λογισμικό Bernese 
  • Οι RTK διορθώσεις παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή (RTCM) 

 

Τιμές

 

Είδος συνδρομής

Περιγραφή

Τιμή

5305447

RTK Unlimited (Single Base)

360 €

5306796

1yr HxGN Smartnet Nearest Ref.St.Limited 120h

 210 €

 

 

HxGN SmartNet - Εγγραφή

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.