Norm for RTK-tjenester

HxGN SmartNet - Services

Leica SmartNet Danmark er registreret og godkendt som RTK-tjeneste for offentlig kortlægning og registrering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidl. Geodatastyrelsen) har efter forhandlinger med offentlige myndigheder og private organisationer fastlagt en "Norm for RTK-tjenester", der beskriver krav som RTK-tjenester skal opfylde, for at kunne anvendes til opmåling med god nøjagtighed, herunder matrikulær arbejde.
 
Ifølge Afsnit 2 i ”Vejledning om RTK-tjenester (Norm for RTK-tjenester)” (vejledning nr. 63 af 11/11 2008) skal Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering registrere RTK-tjenester, der ved registrering opfylder følgende betingelser:

  • at mindst fem referencestationer indgår i tjenestens service
  • at tjenesten beskriver sit servicesystem, enten som RTK-tjeneste efter et netværkskoncept, eller som RTK-tjeneste efter et enkeltstationskoncept
  • at kravene i normen er opfyldt, dvs. at tjenesten er operationel og i drift på grundlag af foreløbige koordinater, eller på grund af koordinater beregnet af KMS
  • at tjenesten løbende gennemfører egenkontrol og rapportering til KMS

Læs "Norm for RTK-tjenester" på GTS's hjemmeside her: Norm for RTK Tjenester

Normen vedrører selve RTK-tjenesten, men ikke de fejl som brugeren ved sin betjening af udstyret har indflydelse på. Derfor er der i Normen udarbejdet en beskrivelse af god opmålingsskik med RTK. Dette dokument kan læses her.
 

 

Godkendelse af egenkontrol

Leica SmartNet Danmark gennemførte en egenkontrol foråret 2016. Denne egenkontrol blev godkendt af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. I kan se resultatet nedenfor:

 

Placering

Spredning Nord

Spredning Øst

Spredning Højde

RMS N

RMS Ø

RMS H

Herlev

0.7 cm

0.2 cm

1.1 cm

0.6 cm

0.3 cm

2.1 cm

Herning

1.1 cm

0.8 cm

2.2 cm

2.3 cm

1.4 cm

3.3 cm

Odense

0.6 cm

0.6 cm

0.4 cm

0.8 cm

0.7 cm

1.1 cm

Svendborg

0.8 cm

0.4 cm

0.7 cm

0.5 cm

2.6 cm

0.8 cm

Gråsten

0.7 cm

0.4 cm

0.4 cm

0.7 cm

0.4 cm

1.6 cm

 

SDFE's referencestationer

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har de immaterielle rettigheder til realtidsdata fra SDFE's permanente GNSS-stationer.
HxGN SmartNet modtager og anvender realtidsdata fra følgende syv SDFE-referencestationer:  

Site Kode Site Navn
 ESBC  Esbjerg
 FER5  Ferring
 FYHA  Fynshav
 GESR  Gedser
 HIRS  Hirshals
 SMI2  Smidstrup
 SUL5  Suldrup
Ovenstående datasæt indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivivsering.