Force Multiplier: Proč sítě GNSS sítě získávají uplatnění ve stavebnictví

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

HxGN SmartNet – případová studie – proč vzrůstá důležitost systémů GNSS ve stavebnictví

Autor: David Rowlett

John Hugerich pamatuje dobu využívání základnových stanic a nastavování místní sítě pro každý výpočet navršeného materiálu či úkon vyměřování povodňových hranic. Takový proces byl zdlouhavý, časově náročný a projektový manažer společnosti Hugerich Construction se sídlem v americkém New Jersey si často přál pracovat rychleji a snáze.

Taková situace byla před dvěma lety. Dnes se John Hugerich při úkolech vyžadujících korekce RTK spoléhá téměř výhradně na síť systému HxGN SmartNet.

„Nyní získáme veškerá korekční data a údaje státního systému rovinných souřadnic přímo na místě, což nám nesmírně zjednodušuje život“. „Ohromnou pomocí byla už samotná možnost rychlého dojezdu na staveniště se získáním rychlého přehledu o množství navršeného materiálu, překontrolováním výšek a následnou kalkulací nabídky, stanovením představy o rozpočtu a termínu včasného dokončení.“

Zkušenosti Johna Hugericha nejsou ojedinělé. Všichni zhotovitelé hledají způsoby, jak se stát efektivnějšími a produktivnějšími a rostoucí počet společností nahrazuje některé ze svých základnových stanic předplatným sítě, aby pak z přístupu čerpali užitek.

HxGN SmartNet – případová studie – proč vzrůstá důležitost systémů GNSS ve stavebnictví

 

Zlepšení dostupnosti, spolehlivosti a efektivity

Geodeti již dlouho využívají sítě GNSS, aby šetřili čas, peníze a eliminovali možné zdroje chyb. Namísto vláčení dvou přijímačů GPS (základny a roveru) se spoustou baterií a kabelů, dvou rádiových jednotek, stativu, tyčky a následného nastavování příslušné místní základny pro každý projekt si nyní uživatelé sítě mohou jednoduše přinést jen GPS nebo GNSS přijímač (rover) s modemem či mobilním telefonem a rychle se připojí k síti stálých referenčních stanic. Kombinovaná data z těchto stálých stanic poslouží k vygenerování korekcí RTK s přesným určením polohy na mnohem větší vzdálenosti, než je normálně možné.

Používání sítě šetří čas, neboť nevyžaduje nastavování samostatných základnových stanic a eliminuje riziko selhání měření vinou poškozené či odcizené základny. Odpadají také potenciální chyby v důsledku nesprávného nastavení či výměny základnové stanice následkem nárazu či vychýlení v průběhu realizace projektu. Dodavatele tak mohou cestovat za nabídkami jiných zakázek i ve chvíli, kdy jsou jejich základny využívány jinde. Rychle zkontrolují výšky či objemy a získají jistotu ziskových marží.

Přístup ke spolehlivé a přesné síti nebyl na staveništích dříve ničím samozřejmým. Dodavatelé využívající GPS bývali téměř vždy nuceni zřizovat si vlastní lokální základnové stanice zajišťující přesnost. Díky značným investicím do technologií a sítí v posledních několika letech a zvýšení možností služeb se sítě staly atraktivní alternativou pro dodavatele, kteří se snaží svou produktivitu pozvednout na vyšší úroveň.

Například systém HxGN SmartNet v Severní Americe, jenž je mnoha dodavateli a inspektory pokládán za nejspolehlivější korekční síť RTK, se za poslední dva roky rozrostl o celou řadu nových podpůrných nástrojů a stovky nových referenčních stanic. Systém má nyní více než 1 300 stanovišť poskytujících pokrytí korekčními daty GNSS pro systémy GPS a GPS GLONASS ve 44 státech a osmi kanadských provinciích, přičemž síť se nadále svižně rozšiřuje.

Zlepšení dostupnosti a výhody používání sítě přesvědčují stavbaře k přihlašování předplatného v rekordních počtech. Systém HxGN SmartNet zaznamenal ve druhé polovině roku 2016 zdvojnásobení počtu předplatných mezi smluvními dodavateli, přičemž rok 2017 tyto údaje evidentně zastíní.

Pro většinu dodavatelů je nejatraktivnějším aspektem jednoduchost a rychlost sítě. „Přijímač předám jednomu ze zaměstnanců, stručně vysvětlím postup a mohu se vrátit zpět do kanceláře“, pochvaluje si John Hugerich. „Jakmile bude pracovník na místě a předá mi své souřadnice, mohu dálkově zkontrolovat, že jsou všichni na správných místech a všechno běží, jak má.“ Snadná použitelnost je skutečně skvělá.“

Micah Sawyer ze společnosti Chase Excavating v Maine (USA) s tímto postřehem souhlasí a potvrzuje, že využití systému HxGN SmartNet zjednodušilo postupy vyměřování. „Služba je rychlá a jednoduchá a pomáhá nám zvyšovat produktivitu“, konstatuje pan Sawyer.

HxGN SmartNet – případová studie – proč vzrůstá důležitost systémů GNSS ve stavebnictví

 

Partnerský přístup pomáhá zajistit úspěch

K nárůstu předplatného sítě přispívá také rozvoj využívání sítí ve stavebnictví. Základnové stanice jsou například vyžadovány při většině strojových terénních úprav k zajištění svislé přesnosti. Systém HxGN SmartNet však nedávno představil výhodnou možnost licencování, jenž dodavatelům umožňuje zakoupení jediné licence pro více roverů a strojů v rámci projektu. U každé stavební licence služba úzce spolupracuje s dodavatelem při zhušťování sítě, aby bylo dosaženo přesnosti potřebné k řízení strojů. Významnou výhodu představují úspory plynoucí z odpadající nutnosti kupovat základnovou stanici a opakovače. Čím je projekt rozsáhlejší, tím je efektivita vyšší.

Výhody předplatného sítě v kombinaci s kvalitou služeb vedou celkově ke zvýšení důvěry a k rozsáhlému zavádění systému mezi dodavateli. „Zvýšená efektivita využívání sítě představuje další logický krok ve stavebnictví“, poznamenává pan Sawyer.

Verzi tohoto příběhu poprvé uvedl web xyHt. www.xyht.com