Síťové RTK

HxGN SmartNet - Services

HxGN SmartNet poskytuje korekce pro měření s centimetrovou a sub-metrovou přesností pro širokou škálu aplikací a přijímačů.

GNSS korekce jsou generovány a dodávány službou HxGN SmartNet přes mobilní internet.

Pozice uživatele získaná v terénu nezávisí na vzdálenosti od nejbližší referenční stanice, protože je odvozena z kompaktní množiny stanic, tzv. buňky, z okolí uživatele, čímž je umožněno konzistentní a homogenní řešení. Korekce jsou typicky dodávány ve standardním formátu RTCM.

 

Výhody

  • Nemusíte si pořizovat, stavět nebo udržovat svou vlastní base stanici
  • Vysoká spolehlivost GNSS korekcí
  • Přesnost GNSS zařízení je konzistentní a homogenní na celém území pokrytém touto sítí
  • Kvalita sítě je kontinuálně monitorována pomocí softwaru Bernese
  • GNSS korekce jsou distribuovány ve standardním formátu (RTCM)
  • Korekce jsou poskytovány pomocí nejlepších RTK síťových metod (MAX - iMAX - VRS)
  • Příjem textových výstrah o stavu sítě 

 

Pokud chcete koupit zápisné nebo jen získat informace o cenách a dostupných službách, přejděte prosím na stránky GEFOS a.s.

 

HxGN SmartNet - Objednat