Shromažďování dat o aktivech

Efektivní a přesný sběr dat se systémem HxGN SmartNet

 HxGN SmartNet – služby satelitního určování polohy pro sběr dat o aktivech

Celosvětová populace každoročně vzroste v průměru o 80 milionů osob. Stále více lidí spoléhá na veřejné služby a roste potřeba přesného a efektivního lokalizování zdrojů. Vysoce přesné určování polohy systémem HxGN SmartNet potřebný úkol zajistí.

 

Výhody pro vás


Systém HxGN SmartNet je cloudová korekční služba GNSS dosahující přesnosti 1–2 cm. Jednoduše načtěte data GIS a použijte korekční data z cloudu.

Máte zájem o naše řešení? >

Odbornost


Shromažďování dat je dovednost. Nalezení stejného bodu rok co rok je pak dovedností skutečně profesionální. Díky významným investicím do služeb a dalších odvětví závislých na sběru dat máme jedinečnou kvalifikaci k poskytování podpory se systémem HxGN SmartNet.  

Dostupnost


Služba HxGN SmartNet je korekční služba s otevřeným standardem, kterou lze použít v rámci jakéhokoliv zařízení s podporou systému GNSS. Její integrita, dostupnost a přesnost je neustále sledována. Využijte model BYOD (bring your own device), propojte své vlastní zařízení jednoduše se systémem korekcí RTCM služby HxGN SmartNet a zvyšte přesnost lokalizace svých aktiv.

Inteligentní řešení


S předplatným služby HxGN SmartNet získáte snadný přístup k odborným profesionálům GNSS  a přizpůsobením odpovídajícím vašim jedinečným obchodním výzvám.

Chcete se dozvědět více? Odpovíme Vám na vaše dotazy.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet je GNSS korekční služba postavená na největší referenční síti stanic na světě.