Zemědělství

Vyšší přesnost pro vyšší výnosy se systémem HxGN SmartNet

HxGN SmartNet – služby satelitního určování polohy pro zemědělství

V posledních padesáti letech se výrobní požadavky na zemědělce zvýšily více než šestkrát. Aby zemědělci s neustále rostoucími nároky udrželi krok, musí pracovat efektivněji a produktivněji než kdykoli předtím. Pomáhá jim přitom systém HxGN SmartNet.

 

  

Půda na našich polích se snadno udusává a systém GPS se skvěle postará, abychom při orbě, výsadbě, postřicích či sekání píce projížděli koly techniky vždy ve stejných místech.“

Skip Hardie of Lansing, New York, USA

  

  

Výhody pro vás


Vyšší výnosy. Efektivnější průjezd techniky. Nižší náklady. Méně únavné práce. Řízení traktoru automatizuje přesné určování polohy systému HxGN SmartNet. Zemědělci tak mohou být každý den produktivnější s vynaložením menšího úsilí.

Máte zájem o naše řešení? >

Odbornost


Díky specializovanému výzkumu a vývoji v zemědělství zajišťovaném zemědělskou divizí společnosti Hexagon velmi dobře rozumíme výzvám a jedinečným perspektivám, před nimiž stoji současní zemědělci.

Dostupnost


S více než 4 500 referenčních stanic po celém světě nabízí systém HxGN SmartNet nejrozsáhlejší pokrytí. Dostupnost a využitelnost služby je nepřetržitá, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Inteligentní řešení


Díky více než desetiletému nepřetržitému poskytování služeb dokázal systém HxGN SmartNet vybudovat oproti jakékoli jiné službě celosvětovou síť.

Chcete se dozvědět více? Odpovíme Vám na vaše dotazy.

Unlock the Power of GNSS

HxGN SmartNet je GNSS korekční služba postavená na největší referenční síti stanic na světě.