Мрежови RTK Корекции

HxGN SmartNet - Services

HxGN SmartNet осигурява прецизни GNSS корекции за сантиметрова точност на позициониране, приложимо за широк спектър от приложения и приемници. GNSS корекциите се генерират и предоставят от услугата HxGN SmartNet, използвайки мобилни интернет комуникации.

Позицията на полето не зависи от разстоянието до най-близката референтна станция, а се получава от клетка от станции около потребителя. Това позволява повтаряемо и наистина хомогенно мрежово решение. Корекциите обикновено се доставят с помощта на стандартен RTCM формат.

 

Ползи и предимства:

  • Няма нужда да купувате, настройвате или поддържате собствена базова станция
  • GNSS корекции с висока надеждност
  • Точността на позицията на GNSS устройството e последователна и хомогенна в целия обхват на Мрежата
  • Bernese софтуер непрекъснато контролира качеството на мрежата
  • ГНСС корекциите се предоставят в стандартизиран формат (RTCM)
  • Корекциите се предоставят като се използват най-добрите RTK мрежови методи (MAX - iMAX - VRS)
  • Получаване на текстови сигнали за състоянието на мрежата

 

Prices

Артикул N° Услуга Цена

5303302

1 Год. HxGN SmartNet NRTK Неограничен достъп

1'200.00 лв.

5303420

3 Мес. HxGN SmartNet NRTK Неограничен достъп

600.00 лв.

5305427

1 Мес. HxGN SmartNet NRTK Неограничен достъп

240.00 лв.

5305742

HxGN SmartNet NRTK Ограничен достъп (60 Часа)

500.00 лв.

5303312

1 Год. HxGN SmartNet DGNSS Неограничен достъп

200.00 лв.

 

 

 

HxGN SmartNet - Абонирай сe