HxGN SmartNet услуги

HxGN SmartNet - Services

Мрежови RTK Корекции

HxGN SmartNet предлага непрекъсната услуга за доставяне на надеждни и точни Mрежови RTK корекции. Корекциите са изчислени от референтните GNSS станции на HxGN SmartNet, които покриват цялата територия на България.

HxGN SmartNet услуги: Мрежова RTK и изтегляне на RINEX

С най-пълния набор данни RINEX в глобален мащаб получавате достъп до данни от нашите референтни станции за последваща обработка на измервания, гарантиращи, че независимо от условията на измерване Вашите окончателни резултати са точни.

Приложението HxGN SmartNet

Извлечете максимума от услугите си с приложението HxGN SmartNet за достъп до информация за местоположение и състояние в реално време, поддръжка и още много неща на Вашето мобилно устройство.