Глобално покритие

Над 4 500 референтни станции в света

HxGN SmartNet – Satellitenpositionierung – Netzabdeckungskarte

Най-голямата в света мрежа от референтни станции

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата в света мрежа от референтни станции, която позволява на ГНСС приемници бързо да определят прецизни позиции с точност до сантиметър.

 

Непрекъсната достъпност

Услугата HxGN SmartNet е достъпна денонощно, 7 дни в седмицата, с помощта на осигурена инфраструктура и професионален екип за поддръжка с над 10-годишен изпитан опит в предоставянето на услугата.

 

Глобално покритие

 

Искате да научите повече? Ние сме на разположение, за да отговорим на Вашите въпроси.

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.