Логистика

Определете местоположението на Вашия товар в момента с висока точност.

HxGN SmartNet - услуга за сателитно позициониране за логистика

В логистиката последните метри определят ефикасността на навременната доставка. Определете местоположението на Вашия нает контейнер на пристанището или терминалите. Следете точно къде се намират Вашите активи, когато всяка секунда е важна. Просто свържете Вашите ГНСС активи с HxGN SmartNet, услугата за корекции, базирана в облак.

 

Предимствата за Вас


Тъй като услугата за корекции се базира на облак, HxGN SmartNet може да проследява Вашите превози дори по второстепенните пътища. Издигнете на ново ниво Вашия софтуер за проследяване с точност на определяне на местоположение на активи от следващо поколение.

Интересувате се от нашите решения? >

Опит в индустрията


Признати ГНСС експерти работят чрез организацията Hexagon, като се фокусират в частност върху HxGN SmartNet и ГНСС решения. Разбирайки ясно предизвикателствата, с които се сблъсква логистиката, ние осигуряваме решение, което задоволява Вашите бизнес нужди. 

Достъпност


Със своите над 4 500 референтни станции по света HxGN SmartNet осигурява най-голямо покритие. Чрез услугата двайсет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата, достъпността и възможността за използване на услугата са постоянни.

Интелигентност


HxGN SmartNet преобразува най-голямата в света референтна мрежа в услуга за точно позициониране. Осигурявайки нови пазарни възможности за Вашия бизнес и свързвайки го с недостъпни преди това сегменти, HxGN SmartNet дигитализира Вашите логистични операции.

Искате да научите повече? Ние сме на разположение, за да отговорим на Вашите въпроси.

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.