Селско стопанство

По-голяма точност за по-големи реколти с HxGN SmartNet

HxGN SmartNet - услуга за сателитно позициониране за селското стопанство

През последната половина на века търсенето на селскостопанска продукция се увеличи повече от шест пъти. За да са в крак с тази непрекъснато увеличаваща се нужда, фермерите трябва да са по-ефективни и производителни от всякога. HxGN SmartNet им помага да постигнат това.

 

  

„Почвите ни са компактни и GPS системата гарантира използването на едни и същи трактори за операциите по изораване, засяване, поливане и събиране на фуража“.

Skip Hardie от Lansing, New York, САЩ

  

  

Предимствата за Вас


По-големи реколти. По-малко унищожени реколти. Намалени разходи. По-малко уморителна работа. Автоматизиране на операциите с трактори чрез прецизното позициониране на HxGN SmartNet. Поради това фермерите могат да произвеждат по-голяма реколта на ден с по-малко усилия.

Интересувате се от нашите решения? >

Опит в индустрията


Чрез целенасочените изследвания и разработки за селското стопанство на селскостопанския отдел на Hexagon ние разбираме в дълбочина проблемите и имаме уникални перспективи за предизвикателствата, с които се сблъскват фермерите днес.

Достъпност


Със своите над 4 500 референтни станции по света HxGN SmartNet осигурява най-голямо покритие. Чрез услугата двайсет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата, достъпността и възможността за използване на услугата са постоянни.

Интелигентност


С предоставянето на постоянна услуга повече от 10 години, по-голям период, отколкото за всяка друга услуга, HxGN SmartNet успя да изгради мрежа по света.

Искате да научите повече? Ние сме на разположение, за да отговорим на Вашите въпроси.

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.