Бизнес сфери

Селско стопанство

Точни измервания за по-малко унищожени реколти.
Точни измервания за по-малко унищожени реколти.

Автомобилна индустрия

Зелена светлина за автономното шофиране и разширените системи за подпомагане на водача.
Зелена светлина за автономното шофиране и разширените системи за подпомагане на водача.

Телекомуникации

Прецизни услуги за геолокация.
Прецизни услуги за геолокация.

Логистика

ГНСС с висока точност за по-ефективно проследяване.
ГНСС с висока точност за по-ефективно проследяване.

Събиране на данни за активи

Прецизно GIS позициониране за комунални услуги и други данни.
Прецизно GIS позициониране за комунални услуги и други данни.