Геодезически измервания

HxGN SmartNet помага на геодезистите да улеснят своята работа и да постигнат висока производителност

HxGN SmartNet - услуга за сателитно позициониране за геодезически проучвания

ГНСС и приноса на CORS мрежите представляват добра и доказала се технология за всички наземни геодезически приложения. Точността и надеждността на HxGN SmartNet допълнително увеличават производителността на геодезическите проучвания.

 

 

„Вече 8 години работим съвместно със СмартБул.Нет. Когато съм навън и извършвам измервания понякога си мисля че съм сам, но всъщност не е така. Трима сме – Аз, GNSS Leica Viva GS15 и СмартБул.Нет. С натискане на един бутон се свързваме по между си и сме като едно цяло. За секунди се свързвам с мрежата, получавам необходимата точност и във всеки един момент от денонощието имам повтаряемост на решението, което е важно за мен и нашите клиенти. Благодаря, че Ви има и мога да разчитам на целият екип! “

Красимир Трайков, ГЕОметрик ООД

 

 

Услуги


HxGN SmartNet може да се използва за геодезически измервания, изискващи точност до сантиметър, напр. картография, кадастър, строителство и мониторинг.

Достъпност


HxGN SmartNet прави всеки един геодезист по-продуктивен. Използвайки абонамент за услугата HxGN SmartNet, свързваща над 4 500 референтни станции по света, Вие си осигурявате денонощна услуга седем дни в седмицата. 

Вижте нашите местни услуги >

Как работи


С достъп до HxGN SmartNet, вие бързо може да настроите Вашия ГНСС приемник и да започнете работа. Не трябва да купувате собствена базова RTK станция, не трябва да се притеснявате за търсенето на точка за поставянето й или за това, че сте забравили кабелите. Не сте ограничени от радио обхвата или други смущения.

Интелигентност


С повече от 10 години непрекъснато обслужване, повече от всяка подобна услуга, HxGN SmartNet успя да изгради своята мрежа по целия свят. Въз основа на GNSS технологията на Leica Geosystems резултатите, които осигуряваме са в диапазона от 1 до 2 сантиметра точност.

Искате да научите повече? Ние сме на разположение, за да отговорим на Вашите въпроси.

Открийте силата на ГНСС

HxGN SmartNet е услуга за ГНСС корекции, изградена върху най-голямата мрежа от референтни станции в света.